Редовните заеми, дадени от банката, са на обща стойност едва 34,7 млн. лв.

Над 99% са лошите заеми, които Корпоративна търговска банка (КТБ) е отпускала. Кредитите, по които вноските не са връщани редовно, представляват общо около 5 млрд. лв. в кредитния портфейл на банката към края на март.

Това показват данните от финансовия отчет на фалиралата кредитна институция, публикуван от Българската фондова борса.

Ръст в лошите заеми

Отчетът за първото тримесечие на годината от синдиците Лазар Илиев и Росен Ангелчев показва, че кредитният портфейл на банката продължава да се влошава, като за края на 2014 г., когато вече беше отнет лицензът на банката, лошите кредити са били над 97%.

Само до края на март редовните заеми са едва 34,7 млн. лв., което представлява 0,7% от всички раздадени кредити.

Нетният размер на кредитния портфейл след приспадането на провизиите за загуби от обезценки е малко под 712 млн. лв. Начислените провизии за покриване на риска от загуби от oбезценка са 4,265 млрд. лв. В края на март загубата на затворената банка е 10,4 млн. лв.

Активите се увеличават

Въпреки това активите на банката са се увеличили с малко над 2% спрямо края на миналата година. Към 30 март те са малко над 1,8 млрд. лв. Увеличението се дължи на превалутирането между левове и щатски долари. В отчета синдиците декларират, че от началото на специалния надзор на 20 юни м.г. до момента сделки със свързани лица не са правени.

Източник: "Стандарт"