1/3 от сънародниците дори не знаят, че има безплатни медицински профилактични годишни прегледи

75% от българите посещават лекар и зъболекар, само когато имат оплаквания, а 1/3 дори не знаят, че има безплатни медицински профилактични годишни прегледи. За сметка на това народната медицина остава популярна сред българите.

Това са само част от резултатите от национално представително проучване на изследователски център "Тренд", направено по поръчка на вестник "24 часа". Изследването е реализирано в периода между 10 и 16 март 2017 г. сред 1004 пълнолетни български граждани. Проучването е проведено "лице в лице" и е представително за пълнолетното население на страната.

Към момента в страната около 93% от всички български граждани са здравноосигурени, а 7% не са. Това означава на практика, че близо 380 хил, души, живеещи на територията на страната, които нямат здравна осигуровка. 

В разбивките по етническа принадлежност личи, че половината от ромите не са здравноосигурени, докато процентът сред българските турци е почти 90%.

96% от респондентите знаят кой е личният им лекар. Малко над 200 хил. души (или 4%) са тези които не знаят кой е личният им лекар. Близо 90% от тези, които знаят, декларират, че са доволни от услугите му. 

Още един акцент се откроява в данните, а именно, че на фона на всички критики към системата на здравеопазване в България, българинът като цяло е доволен от работата на личния си лекар.

1/3 от всички анкетирани не ходят на профилактични годишни прегледи. Малко над 1/10 пък не знаят, че има безплатни годишни профилактични прегледи. 

Тук отново прави впечатление, че сред ромската общност малко над 1/4 не са запознати с това, че имат право на безплатни годишни профилактични прегледи. С повишаване на възрастта нарастват дяловете на посещаващите профилактични прегледи. Данните сочат, че нивата на превенция сред младите хора са все още доста занижени.

Малко над 1/5 от българските граждани са давали пари нерегламентирано за здравна услуга.