Полезни житейски максими - жива мъдрост от мъртвия език, който малцина изучават в училище

Artes moliunt mores - Изкуството смекчава нравите. (Овидий)

Audi alteram partem - Изслушай и другата страна. (принцип на римското право)

Bis dat qui cito dat - Двойно дава онзи, който дава бързо.

Acta est fabula, plaudite! - Пиесата е изиграна, ръкопляскайте! (обичайният завършек на древноримските комедии, а според Светоний - последните думи на император Август)

Alea iacta est - Жребият е хвърлен. (според Светоний - думи на Юлий Цезар при преминаването на река Рубикон през 49 г. пр.н.е. Използва се при вземане на необратимо важно решение)

Amor vincit omnia - Любовта побеждава всичко. (Вергилий)

Inter arma silent leges - Когато говорят оръжията, законите мълчат. (Цицерон)

Audentes fortuna iuvat - Щастието покровителства смелите. (Вергилий)

Carpe diem - Не изпускай деня. (Хораций, "Оди")

Divide et impera - Разделяй и владей. (римска максима, възприета от Юлий Цезар)

Dulce et decorum est pro patria mori. - Прекрасно и достойно е да умреш за отечеството; (Хораций, "Оди")

Dum spiro spero - Докато дишам, надявам се. (Цицерон)

O tempora, o mores - Какви времена, какви нрави! (Цицерон)

Panem et circenses - Хляб и зрелища. (Ювенал, "Сатири" - всичко, което е необходимо на императорите да владеят римската тълпа)

Pecunia non olet - Парите не миришат. (според Светоний така отговорил император Веспасиан на упрек от сина си, че обложил с данък обществените тоалетни)

Quot capita, tot sensus - Колкото глави, толкова и мнения. (Теренций)

Salus populi suprema lex esto - Благото на народа трябва да е върховен закон. (Цицерон)

Veni, vidi, vici - Дойдох, видях, победих. (така Юлий Цезар описва една от спечелените си битки през 47 г. пр.н.е.)

Verba volant, scripta manent - Казаното отлита, написаното остава.

Vivire militare est - Да живееш, значи да се бориш. (Сенека)