Мъдрости, които са актуални и днес

Един от най-големите и уважавани мъдреци на Изтока е Конфуций. Неговите мисли са се запазили с хилядолетията и са достигнали до нас, носейки все същата истина, както от времето, когато са писани. 

Той предлага универсална етика за управляващи, която носи със себе си мир, спокойствие и лоялност от страна на тези, които са управлявани. Идеите на Конфуций съвсем успешно могат да бъдат приложени и днес. 

Затова ние ви предлагаме 15 цитата за управлението, които биха ни помогнали във всекидневната работа:

- Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.

- Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.

- Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.

- Не убивай комар с меч.

- Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.

Виж още: Как да разбираме политиката. Цитати от Николо Макиавели

- Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си.

- Простият се оплаква, че хората не го познават, а мъдрецът - че той не познава хората.

- Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.

- Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.

- Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост.

- Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.

Виж още: 10 признака, които отличават наистина успелите хора

- Продавачът на идоли не се кланя на боговете - той знае от какво са направени.

- Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него.

- Който не вижда далечната опасност, го заплашва близка беда.