У нас няма вероятност в естествените водоеми да ви нападнат крокодили, пирани или акули, но и без тези хищници има достатъчно рискове: дънни ями, ледени води, мускулни крампи, течения и водовъртежи, вълнения и прибой, тиня и водорасли

Три са основните причини за удавянията, напомнят от Водноспасителната служба на Българския червен кръст (БЧК):

- Непознаването на опасностите при къпане и плуване;

- Неумението да се излезе от опасни ситуации, възникнали във водата;

- Незнанието как да се помогне на човек, който се дави.

Виж още: За какво да внимаваме при мъртво вълнение и бурно море

Затова в сезона, когато се изкушаваме да се потопим не само в басейна, но и в естествени водоеми (морето, реки, езера, язовири), ви припомняме някои от опасностите при къпане и плуване: дънни ями, непознати или ледени води, умора и надценяване, мускулни крампи, течения и водовъртежи, вълнения и прибой, тинесто дъно и водорасли, надуваеми предмети - и как да си окажем помощ в такива рискови ситуации:

- Дънни ями и прагове

Срещат се в морето, реките и язовирите. Пропадането в тях става внезапно, предизвиква уплаха, преминаваща в паника... и давенето започва. На охраняваните плажове дънните ями и прагове се обозначават с червени плаващи знаци (шамандури) и указателни табели на брега. Тези места не бива да се използват за къпане.

Ако човек, който не умее да плува, пропадне в дънна яма или праг, може си помогне и сам, като запази самообладание и с отскоци от дъното се придвижи към плиткото.

- Плуване и скокове в непознати води

Основна опасност представляват подводните скали, различни остри предмети, неизкоренени дървета при завиряването на някои язовири. Сблъсъкът с тях при скок може да причини сериозни травми, които да доведат до загуба на съзнание и удавяне.

Първо проверете дали е достатъчно дълбоко и дали под водата няма опасни предмети. Най-добре е такива места да се избягват!

- Студена вода

Рязката промяна на телесната температура, когато човек попадне в студена вода, може да предизвика шок с рефлекторно спиране на дишането. В някои случаи се стига до загуба на съзнание и настъпване на внезапна смърт.

Това се получава и при рязко потапяне със силно загрято и изпотено тяло - дори във вода, която не е толкова студена. Във водоеми без вертикална циркулация на водата горният слой се затопля като следствие от слънчевото греене, но в дълбочина водата остава студена. Същите опасности грозят хората и при скокове или гмуркане в такива водоеми.

За да се избегнат, влизането във водата трябва да става постепенно, като предварително намокрим лицето, крайниците и сърдечната област. Престоят във водата не може да бъде строго определен за всички. Първоначалните студени тръпки след първото потапяне се сменят у повечето хора с приятно усещане в новата среда. Появата на втори тръпки и неудоволствие, които за едни идват след минути, а при други - след час и повече, са сигнал за излизане от водата.

- Умора и изтощение / Надценяване на собствените плувни умения

При продължително плуване без почивка - и особено ако водата е студена, - ако не последва своевременно излизане от водата, настъпва умора, възниква опасност от получаване на мускулни крампи, преохлаждане на организма, а при крайно изтощение се рискува и удавяне.

Затова при отдалечаване от брега трябва да се плува в група, което дава възможност при нужда да ви се окаже взаимопомощ. В такива случаи е задължително групата да се придружава от спасителна лодка - заради вероятността в даден момент от помощ да се нуждае повече от един човек.

- Мускулни крампи (схващания)

Крампите представляват неволево болезнено съкращаване (гърч) на отделен мускул или мускулна група. Получават се след рязко усилие или при преумора, особено ако са съчетани с преохлаждане. Мускулът е свит, твърд и болезнен, като най-често се засягат мускулите на стъпалото, подбедрицата и бедрото, по-рядко на ръцете и още по-рядко - на врата и корема.

Опасността идва от внезапната и силна болка и невъзможността на мускула да изпълнява функциите си, докато трае гърчът. Силната болка и обездвижването на крайника често водят до паника и давене.

Предпазването в такива случаи изисква добро загряване на всички мускулни групи преди плуване плюс избягване на преумора и преохлаждане. До известна степен смяната на стила на плуване отлага настъпването на мускулните крампи. Но ако въпреки това се получи гърч, трябва да се запази самообладание.

При поемане на въздух човешкото тяло има положителна плаваемост, която позволява задържане на водната повърхност без плувни движения. С една или две ръце крайникът се сгъва и разгъва с цел неколкократно разтягане на мускула до неговото отпускане. След това мускулът се размачква.

Убождането с остри предмети не помага, а допълнително дразни мускула и още повече задълбочава гърча.

- Течения и водовъртежи

Теченията представляват движение на водата. Образуват се от естественото движение на водата в реките, но също така от вятъра, вълнението, формата на брега и релефа на дъното. Силно течение се образува и при изтичане на вода от преливниците на язовирите. 

Посоката им може да бъде различна - от брега, косо или успоредно на него - и да се мени според температурата на водата, посоката на вятъра и релефа на дъното. В морето и някои големи вътрешни водоеми - за разлика от реките - теченията невинаги се виждат от брега.

Когато скоростта на течението е по-голяма от скоростта на плувеца, той може да бъде отнесен далече от брега, ако се опитва да плува срещу течението. Попаднал в такава ситуация, човек трябва да плува косо срещу течението, докато излезе от него, а след това - към брега. 

Водовъртежите представляват кръгово фуниеобразно движение на водата към дъното. Причиняват се най-често от завихряне на водата след среща на препятствие в течащи води или при вятър и вълнение, както и при мястото на водовземане в язовирите.

Попадането във водовъртеж е изключително опасно, тъй като засмуква къпещите се в дълбочина. Къпането и плуването на места, където е вероятно образуването на водовъртежи, както и в близост до язовирните стени, е забранено.

Излизането от водовъртеж е възможно по естествения път на водата - към дъното, след което встрани и към повърхността. Това обаче е възможно само при много добри умения за гмуркане и плуване под вода.

- Вълнения и прибой

Вълните се образуват от вятъра при триенето на въздушните маси по повърхността на водата. Колкото по-силен е вятърът, толкова по-мощни са вълните, които се образуват.

Вълните в движението си към брега достигат плитчините, които забавят долната им част, горната ги изпреварва, пречупва се и се разбива. Така се образува прибоят.

При силно вълнение прибоят има голяма ударна сила, която може да повали човек, да го удари в дъното, да го влачи и да му причини контузии. Това в много случаи води до удавяне.

След достигането до брега водните маси се връщат обратно и предизвикват мощен воден поток устремен към морето. Този поток, който сякаш "измъква" дъното под краката на къпещите се и прави излизането на брега трудно, е т.нар. придънно течение.

Затова в такива случай спазвайте флаговата сигнализация  За да преодолеете прибойната вълна, при влизане се гмуркате под нея, а излизането става, като използвате вълната, опитвайки се да я "уловите".

- Надуваеми предмети

Използването на надуваеми лодки, дюшеци, пояси, топки и др. създава у хората, които не умеят да плуват добре, измамно чувство за сигурност и отслабват естествения им инстинкт за самосъхранение. Тези предмети са много леки, имат малко сцепление с водата, лесно се преобръщат и биват отнасяни от вятъра.

Опасността идва от вероятността поради непредпазливо движение вълна, причинена от преминаващ наблизо плавателен съд, или внезапен порив на вятъра да доведе до загуба на контакт с измамния източник на сигурност - и човекът да започне да се дави.

Затова ползването на надуваемите предмети се препоръчва само до дълбочина, от която всеки може да излезе сам. Използването им е забранено при вълнение и вятър с посока от брега към морето.

- Тинесто дъно, водорасли

Освен в морето, те се срещат и в сладките води на вътрешните водоеми. Създават неприятни усещания при допир до тялото, но могат да бъдат и опасни при заплитане в тях.

Попаднал на такова място, човек може да го преодолее с леки плувни движения по гръб.

- Напоителни канали

Всяка година жертви на водата в напоителните канали стават много хора. Трябва да се знае, че те са дълбоки, бързо течащи и излизането от тях е изключително трудно, защото бреговете им са много стръмни и в подводната си част - хлъзгави.

Всъщност къпането и плуването в напоителните канали е забранено!

Източник: Български червен кръст