Онлайн платформа сравнява вашите идеи и позиции със заявените платформи на партиите и коалициите за изборите на 26 март

Ако все още не знаете за кого да гласувате и се колебаете коя формация най-добре представя вашите позиции и интереси, този тест може да ви бъде от полза.

Платформата "Време е за избор", изготвена от политолога доц. д-р Антоний Гълъбов дава възможност на избирателите да проверят къде стоят в идеен план и кои са най-близките по идеи (според официално публикуваните предизборни платформи) партии и коалиции.

Чрез платформата можете да определите колко близо до Вашите собствени разбирания стоят предизборните програми на партиите и коалициите, които се явяват на парламентарните избори на 26 мат 2017 година.

Европейският институт и Лабораторията за публични политики към Департамент Политически науки на Нов български университет за пореден път провежда този експеримент в условията на предизборна кампания. Платформата е развита и поддържана със съдействието на Центъра за електронна демокрация, Арау, Швейцария.

Тестът можете да направите на сайта на "Време е за избор".