Министерството на финансите цели по този начин да се намалят възможности за нерегламентирани продажби на тютюневи изделия

Да се забрани пренасянето на повече от 40 свити ръчно цигари. Това предлага Министерството на финансите с цел намаляване на възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия.

Освен свитите на ръка цигари, предложенията за промени в Закона за акцизите и данъчните складове се включват и цигарите, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса.

Проектът предвижда и глоба от 100 до 500 лв. за физически лица, които нарушават тази забрана. За юридическите лица и едноличните търговци санкцията ще бъде от 2000 до 10 000 лева.

В проектозакона се предвижда и изменение на акциза на цигарите, което ще доведе и до тяхното поскъпване. Промените в акциза са както следва - 25% от продажната цена - от 1 януари 2016 г., 27% от 2017 г. и 28% от продажната цена от 2018 година.

Има промени и в акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление

Мярката има за цел да намали неправомерното използване на тежки и маркирани горива не като гориво за отопление, а като моторно гориво, с което се ощетява бюджетът. Такава е практиката на значителна част от държавите в ЕС, твърдят вносителите.

Очаква се акцизната ставка върху горивата за отопление да се увеличи така: газьол от 50 на 645 лв. за 1000 литра, за тежки горива -  различни от смазочните - от 50 на 400 лв., керосин - от 50 на 645 лв., втечнен нефтен газ (LPG) - от 0 на 340 лв.

Така ставките на практика се изравняват с моторните горива.

Предложенията идват на фона на течащата кампания на Булгартабак срещу контрабандата на цигари. 

Източник: "Инвестор"