Разходите за пенсии за трите месеца са 2,127 млрд. лв. - с 24 млн. лв. по-малко от планираното

В първите три месеца от действието на пенсионната реформа, приета миналата година, разходите за пенсии и броят на пенсионерите се увеличават. Въпреки по-строгите изисквания за пенсиониране от тази година - увеличението на стажа и на възрастта с по два месеца за мъжете и жените, общият брой на пенсионерите отново расте, пише в. "Сега". 

Ръстът е минимален, но се случва за първи път от 2012 г. Това най-вероятно се дължи на повечето хора, излезли в пенсия от началото на годината, и заради дадената възможност за ранно пенсиониране - при достигане на необходимия стаж, но една година преди общата пенсионна възраст. Заради по-високия размер на новите пенсии се увеличават и общите разходи. В същото време в Националния осигурителен институт са постъпили повече средства от осигуровки спрямо планираните, въпреки че ръстът на вноската започва от догодина. Това показват предварителните данни за отчета на бюджета на институцията към края на март тази година.

Близо 53 млн. лв. от частните пенсионни фондове са прехвърлени към държавния осигурителен институт - това са средствата от осигуровките на заетите, избрали да се осигуряват само за държавната пенсия, както и от индивидуалните партиди на ранните пенсионери, които са поискали преизчисление на пенсията. Сумата се посочва за първи път от НОИ и е с натрупване от август миналата година, когато започна да действа изборът на осигуряване между държавния и частните фондове.

Виж още: МФ слага край на индивидуалните партиди за втора пенсия

1,244 млрд. лв. са приходите на НОИ към края на март, което е с малко над 118 млн. лв. над планираното. Повечето приходи идват от осигуровките - данъчните са превели на НОИ над 977 млн. лв., или с 97 млн. лв. повече от предвиденото. 214 млн. лв. е платила държавата за вноските на държавните служители. Разходите на институцията са двойно по-големи - близо 2,5 млрд. лв., но от НОИ отчитат икономия от 500 хил. лв. спрямо плана.

Все още не е ясен броят на хората, пенсионирали се от началото на годината, но към края на март пенсионерите са повече от година по-рано въпреки по-високите възраст и стаж за пенсиониране от януари. Увеличението е минимално - с едва 0,1%. 

През 2012 г. на годишна база имаше ръст на пенсионерите, но пенсионната реформа бе замразена. Към края на март тази година възрастните хора в пенсия са 2 181 592. Те получават 2 637 000 пенсии - с 1,2% по-малко от преди една година. Средният размер на пенсията за март е 325,44 лв. Само пенсията за осигурителен стаж и възраст е стигнала 357,59 лв.

Разходите за пенсии за трите месеца са 2,127 млрд. лв. - с 24 млн. лв. по-малко от плана. Но на годишна база сумата се увеличава със 75 млн. лв.

Виж още: Режат пенсиите, ако се пенсионираме и ден по-рано

НОИ отново е в преразход при обезщетенията - 312 млн. лв. са платени по това перо, което е с 25 млн. лв. над плана. Болничните след третия ден са с 10% над планираните - НОИ е платил 110.5 млн. лв. за болнични. 66 млн. лв. са платени за бременност и раждане - с 4,3 млн. лв. повече от март миналата година. Средното обезщетение на жените с обезщетение за бременност и раждане е близо 429 лв. - с 6% по-високо. 

За отглеждане на малко дете са платени 28 млн. лв. За безработица са изплатени 105 млн. лв., като тук НОИ отчита преразход от 25 млн. лв., или 32% спрямо плана. В сравнение с миналата година разходите за обезщетения за безработица са се увеличили с 1/5. 

Преразходът се дължи не на повечето хора, които получават обезщетението от НОИ, а на значително по-високия му среден размер. Близо 104 хил. са регистрираните в бюрата по труда, които имат право на обезщетение (те са с близо 3 хил. повече от преди година), но средното им обезщетение е 360,7 лв. - с 25% по-високо от миналата година.

Източник: в. "Сега"