Те ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило

От 1 юли тази година вдигат пенсиите, отпуснати до 31 декември 2014 г., с 1,9% по швейцарското правило. Това утвърди на днешното си заседание Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Швейцарското правило

Пенсиите ще бъдат осъвременени в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година (или т.нар. "швейцарско правило").

Освен това беше решено да се вдигне леко и месечният размер на социалната пенсия за старост. От 1 юли тя се увеличава от 113 лв. на 115.15 лв.

Пенсионерите в България

Броят на пенсионерите към 31 декември 2014 г. е 2 179 989 или 6 581 по-малко отколкото през 2013 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за миналата година е 310,00 лв.

Спрямо 2013 г. тя е нараснала номинално с 5,5%, а реално със 7,2%. Средната пенсия на един пенсионер е достигнала 45,4% от брутния и 57,9% от нетния осигурителен доход.

Източник: Bulevard.bg