На първо място в ЕС сме по риск от бедност

Близо половината от населението живее около или под линията на бедност. 3,4 млн. българи изкарват месеца с около 286 лв., колкото е линията бедност у нас към края на 2014 г., а 13% от хората у нас трябва да преживяват и с по-малко, показват данните на Евростат.

Останалите са заплашени от бедност, като за такива се смятат хората, които преживяват с не повече от 60% от средния доход за страната.

Първи по риск от бедност в Европа

Според последните данни на Европейската статистическа служба България е неизменно е на първо място в ЕС по този показател, като у нас около 48-49% от хората у нас са заплашени да изпаднат в нищета. На следващо място по този показател е Румъния, където от бедност са застрашени малко над 40% от хората.

Над половината от децата у нас - 51,5%, живеят в риск от бедност, а при пенсионерите делът е още по-висок - близо 58%. Логично при тези две групи България също заема първите места.

Въпреки че нивото на безработица в България намалява в последните месеци, тя остава сравнително висока - 11%. Тук проблемът идва от маргинализираните групи, които са обезкуражени. Така например 192 хил. българи между 15 г. и 64 г. нито работят, нито търсят работа, защото не вярват, че ще намерят. В същото време има и близо 210 хил. души, които не работят, защото здравословното им състояние не го позволява.

Борба с безработицата

В борба с безработицата и бедността социалното министерство е отпуснало средства по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Над 2,1 млрд. лв. ще бъдат насочени до 2020 г. в посока осигуряване на заетост и преодоляване на социалното изключване.

Виж още: Предлагат да се въведе категория "Дълбока бедност"

Според председателя на икономическия и социален съвет Лалко Дулевски у нас има между 600 и 700 предприятия, които се определят като социални. Социалните фирми основно предоставят заетост на уязвими групи от обществото - хора с увреждания и други. За сравнение - в Европа има около 2 млн. подобни фирми, в които са заети 14 млн. европейци и въпреки кризата те се увеличават.

Източник: Евростат, в. "Сега"