С решението си Върховният административен съд отмени промените в плана за управление на национален парк "Пирин", заради които десетки хиляди граждани протестираха месеци наред

Решението на правителството от декември м.г. за промени в действащия план за управление на национален парк "Пирин", които отвориха за застрояване до 48% от територията му, беше отменено от Върховния административен съд (ВАС) на първа инстанция.

Делото беше заведено от представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" (ForTheNature.org), където членуват Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Българското дружество по фитоценология - 2001, Българската федерация по катерене и алпинизъм, Българската федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение "За Земята", Информационният и учебен център по екология, народно читалище "Бъдеще Сега", сдруженията "Агролинк", "Байкария", "Белият бряг", "Природа назаем", "Природен фонд", СНЦ "Зелени Балкани", Сдружение за дива природа - БАЛКАНИ, клуб UNECO към Студентския съвет на СУ "Св. Кл. Охридски", Софийско гражданско сдружение "Щастливеца", гражданска група "Да спасим Иракли", "Граждани за Рила" и WWF Дунавско–Карпатска програма България. 

Решението на съда е в унисон с европейските директиви и показва, че гражданите са били прави да излизат месеци наред на многохилядни протести в защита на национален парк "Пирин" в над 50 града у нас и по света, коментират от WWF България.

Какво се казва в решението на ВАС?

- Строителството на нови ски-писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии, т.е. няма как да строят ски-курорти в националните паркове.

- Строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии.

- Преди промените в плана за управление на национален парк "Пирин" да бъдат приети от Министерския съвет през декември 2017, те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка.

Правителството може да обжалва на втора инстанция това решение на съда в 14-дневен срок.

Това е второто дело тази година, което "За да остане природа в България" печели в защита на националния парк "Пирин", припомнят от коалицията. През април съдът отмени решението на министъра на околната среда и водите от март м.г. актуализацията на плана за управление на Пирин да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка.

Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото ще се гледа на втора инстанция през септември.

Източник: WWF