Патриархът написа писмо до парламента с искане за по-голямо участие на Православната църква в обсъждането на законите

Църквата отново се активизира по въпроса с въвеждането на задължително религиозно образование. Този пък църквата иска да влезе в обсъжданията на законите, преди да влязат те за гласуване.

Пред БНР богословът д-р Десислава Панайотова коментира искането така:

"В състава на предишното Народно събрание диалогът съществуваше в по-голяма степен, но при състава на настоящия парламент като че ли практиката да бъде търсено мнението на Светия синод по важни за обществото ни теми намаля. Неврокопският митрополит Натанаил някога беше официалният представител на Светия синод в парламента за дискусии. Беше установена добра практика той да бъде канен, както и други духовни представители, при по-специфични промени, които трябва да отчетат мнението на БПЦ. Това сега не се случва в същата степен и то е породило настояването на Светия синод да се възстанови добрата практика на диалога между НС и църквата".

"Православната църква трябва да има право на съвещателен глас по важните за обществото въпроси. Най-голямата религиозна организация да участва в политическия дебат е широка практика в целия Европейски съюз", коментира изпълнителният директор на Фондация "Покров Богородичен" Пламен Сивов.

Писмо до Цачева

Виж още: КНСБ и Синода поискаха да не може да се работи в почивните дни

Преди дни българският патриарх Неофит призова председателя на Народното събрание Цецка Цачева да възстанови сътрудничеството между двете институции - Българската православна църква и парламента.

В писмо до Цачева патриархът посочва, че е била установена практика законопроекти с предметен обхват по важни обществени въпроси, да се изпращат за становище на Св. Синод от председателя на съответната водеща постоянна комисия.

Причината за искането е, че мнението на БПЦ не се търси по редица важни въпроси и Църквата настоява диалогът със законодателите да бъде възстановен. Поводът е внесеният от Министерския съвет законопроект за промени в Закона за нормативните актове, който предвижда обществено обсъждане на проектите.

Светият Синод всякога се е отзовавал и е представял своите становища, напомня Негово светейшество.

Виж още: И Синодът не знае колко са имотите на Църквата

Ето го и пълния текст на писмото:

"По решение на Св. Синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия от заседанието му на 09.07.2015 г., прот. № 19 - пълен състав, се обръщаме към Вас по повод сътрудничеството ни във взаимна полза за обществения диалог в законодателния процес по приемането на закони, потребни на българския народ.

Светата ни родна Православна църква всякога е проявявала загриженост и е изразявала позиция по онези обществени отношения, които намират законодателна уредба.
Трайно се утвърди в деловите отношения между законодателния орган и Св. Синод на БПЦ - БП взаимно полезно сътрудничество в обществен интерес.

През последните близо 15 години установила се практика е законопроекти с предметен обхват по важни обществени въпроси, които се отнасят до живота, здравето, морала, образованието, културното наследство, здравен и социален статус на духовенството, статус на вероизповеданията, данъци, вещно-правни въпроси и др. да се изпращат за становище на Св. Синод от председателя на съответната водеща постоянна комисия.
Светият Синод всякога се е отзовавал и е представял своите становища, както за първо четене по принципите на изпратените му законопроекти, така и с предложения за конкретни редакции за второ четене.

Добра практика беше да се канят определените от Св. Синод представители при обсъждането на законопроектите на първо и второ четене в постоянните комисии, за да вземат отношения по принципите и конкретните разпоредби на законопроектите.
Прави впечатление, че в последно време, тази взаимно полезна практика и за двете институции е позабравена, но искрено се надяваме, че не е изоставена.

Конкретен пример, който можем да посочим е Законопроектът за предучилищното и училищно образование, който не е изпратен за становище на Св. Синод на БПЦ - БП, нито са поканени негови представители на обсъждането му на първо и второ четене в заседанията на водещата постоянна Комисия по образованието и науката. От отделни народни представители и общественици се информирахме, че е приключило обсъждането на законопроекта за второ четене във водещата комисия и се очаква доклад за второ четене в пленарно заседание на Народното събрание. От доклада на водещата комисия за първо четене на 17 декември 2014 г. става ясно, че на обсъждането му за първо четене са поканени голям кръг институции и обществени организации, но за съжаление сред тях не е представител на Св. Синод на БПЦ - БП. Този факт говори сам по себе си.

Държим да Ви уверим, че Св. Синод не само от години наред поставя жизненоважния въпрос за духовното и телесно здраве на българското общество - въвеждането на вероучение в българското училище, но и може да бъде полезен по принципни въпроси, свързани с развитието на човешката личност, които са в основата на Христовото учение и християнската нравственост. Не бива да се забравя, че когато е нямало българска държава и образователна система в годините на робството, единствено Църквата е съхранила образованието чрез училищата, създадени и поддържани от нея.
Приемете нашето писмо до Вас и в контекста на актуалността на внесения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, чийто основен предмет е необходимостта от обществено обсъждане на законопроектите.

Уважаема г-жо Председател,

Мотивирани сме да се обърнем към Вас за съдействие, като направите достояние нашето писмо до председателите на постоянни комисии в 43-то Народно събрание и председатели на парламентарни групи, като вярваме и се надяваме, че както и досега, ще работим във взаимно полезно сътрудничество за добруването на българския народ".

С уважение,
патриарх Неофит"

Източник: БНР