Докладът на Световната банка съветва да работим за повишаване на ефектвиността на труда

България преживява изключителна демографска промяна и ще преживее голям спад в населението, който трябва да се компенсира с по-висока производителност. Прогнозата е, че страната ни ще преживее най-големия спад в населението.

Това е един от изводите от доклада на Световната банка за производителността на България.

Трябва да вдигнем производителността с 30%

Според данните през 2015 г. средният българин ще трябва да бъде 30% по-производителен от сегашния, ако искаме да стигнем нивото на доходите в останалите страни от ЕС в условията на демографска криза. Според данните от доклада 3% е ръстът на производителността между 2000-2013 г., като не е достатъчно, за да се доближим до средните стандарти в Европейския съюз. Този ръст трябва да се ускори, за да може България да достигне за следващото поколение да достигнем тези нива.

Според експертите по-високата производителност би спомогнала за повишаването на заетостта и заплатите. Същевременно, ако се подобри нивото на заплащане, това означава, че по-малко българи ще напускат България, а някои може и да се завърнат.

Основни препоръки

Виж още: До 2025 г. в България ще има остър недостиг на работна ръка

Основните препоръки на Световната банка към България са в посока ускоряване на делата за несъстоятелност, осигуряване на последователното прилагане на закона, подобряване на механизмите за справяне с корупцията и засилване на мониторинга на представянето на съдебната система.

Освен това оттам препоръчват още да засилим работата в три области - инвестиции в човешкия капитал; преодоляване на ограниченията и интеграция в световната икономическа мрежа; подобряване на управлението, най-вече по отношение на съдебната система.

Инвестициите в човешки капитал и осигуряването на добро ниво на образование са ключови фактори за повишаването на ефективността на икономиката ни, смятат от Световната банка. Ако се работи в тази поксока, това би дало възможност да се извърши прехвърляне на работната ръка в други сектори.

Твърде неефективни все още

Икономиката ни все още е твърде неефективна и има какво да се желае в този аспект, твърдят експертите. Разпределението на труда между отделните сектори е неефикасно. Фирмите в промишлеността и услугите страдат от това. Неефикасността е най-голяма при отраслите с висок дял на фирми, съществуващи преди началото на прехода и в отрасли с по-ниска конкуренция.

Не на последно място трябва да се подобри инфраструктурата и управлението, посочват експертите.

Източник: Нова телевизия