Пациентско оценяване на болниците, разделяне на здравните услуги на два пакета и промени в условията за здравно осигуряване са част от приетите поправки в Закона за здравното осигуряване

След заседание до късно вечерта депутатите приеха инициираните от здравния министър Петър Москов промени в Закона за здравното осигуряване

Освен вече приетата от тях идея медицинските услуги да бъдат разделени в два пакета - основен и допълнителен, беше гласувано хората без здравни осигуровки да плащат за пет години назад, преди да възстановят правата си.

Така всички здравнонеосигурени пациенти ще могат да възстановяват правата си, като платят осигуровките си за пет години назад.

Социалнозначими болести

Основна промяна в закона е и разделянето на здравните услуги на основен и допълнителен пакет. В основния ще бъдат включени само обществено значимите заболявания, а в допълнителния - всички останали. За тях ще се направи и листа на чакащите.

Като социалнозначими по принцип се определят болестите с широко разпространение, причиняващи големи икономически, социални и демографски щети: сърдечносъдови заболявания (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт), злокачествени новообразувания, захарен диабет, хронични болести на дихателната система, травматични увреждания, нервнопсихични заболявания.

Именно тази точка от дневния ред предизвика остри дискусии между депутатите и министъра на здравеопазването Петър Москов, защото все още не е определено кои ще са заболяванията в двата пакета.

Тревожа се за вашето бъдеще като министър, защото в момента, в който вие еднолично ще кажете кои ще са в допълнителния и в основния пакет, вие ще приключите с вашата кариера, коментира Мая Манолова от левицата.

"Това, което прави правителството, е да групира всички масови социалнозначими заболявания. Ще гарантираме, че всеки здравноосигурен гражданин няма да плаща и една стотинка. Ако това е лошо за Мая Манолова, то е лошо, защото тя се лекува в Правителствена болница, където всичко е безплатно, а за моята майка това е добре, защото тя се лекува в поликлиниката", коментира от своя страна Петър Москов.

Пациентите ще оценяват болниците

Друг важен момент е приетата оценъчна система, според която пациентите ще могат да поставят оценки на болниците, където се лекуват. Спрямо тези оценки пък министерството ще определя отпуснатото финансиране.

Депутатите приеха и НЗОК да не сключва договори с лечебните заведения, чиито пациенти системно не са доволни от лечението. Преди да се пристъпи към това обаче, всички сигнали ще бъдат проверявани. Министър Москов мотивира тази идея със затягане на обслужването:

Това означава 2 млн. контрольори на касата, подчерта той.

Източник: БНТ, Нова телевизия