През последните месеци се наблюдава бум на строителството на къщи в България

През четвъртото тримесечие на 2014 г. от общо въведените в експлоатация 698 жилищни сгради - 505 са къщи, което представлява 72,4% от общия брой. 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. броят на къщите, 

сградите от смесен тип и вилите се увеличава

докато броят на новопостроените сгради за колективни домакинства, жилищните кооперации и общежитията намалява, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на новопостроените сгради се увеличава на годишна база със 116, или 19,9%%, докато новопостроените жилища в тях са с 5,4% по-малко.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2014 г. със стоманобетонна конструкция са 74,3%, с тухлена - 23,1%, с панелна - 1,3%, и с "друга" - 1,3%. В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. се наблюдава намаление на относителния дял само на сградите с "друга" конструкция.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас - 107 сгради с 615 жилища в тях, Варна - 91 сгради с 438 жилища, и София - 79 сгради със 117 жилища

По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (35,3%), следвани от тези с три стаи (28,3%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. е отчетено увеличение само на жилищата с четири и с шест и повече стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2014 г. е 196 хил. кв. м, или с 0,8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2013 г..

Жилищната площ също се увеличава (с 1,7%) и достига 125,6 хил. кв. м

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 84,6 кв. м през четвъртото тримесечие на 2013 г. на 90,1 кв. м през същото тримесечие на 2014 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Русе - 264,6 кв. м, и Силистра - 227кв. м, а най-малка - в областите Монтана – 52,3 кв. м, и Благоевград – 59,1 кв. метра.