Привилегии и задължения на истинския лидер.

Хората са длъжни да вярват в шефа си?

Вярата е противопоставяне на реалните доказателства. Понятието вяра се отнася към трансцедентната същност и непознаваемото. И никак не подхожда в бизнеса.
Служителите не бива да вярват сляпо на шефа и безкритично да му се подчиняват. В най-добрия случай трябва да имат доверие. Доверието се основава на потвърдени предположения. То всекидневно се подлага на проверка в делата и го има дотогава, докато оправдава очакванията.

Опасно е, когато мениджърът очаква от своите сътрудници безусловна вяра и подчинение. Или обратното - когато самите служители, изоставили здравия разум, го следват заради едната вяра.

Съвет: добрите лидери са заинтересовани от критика. Някои даже молят колегите си да поставят под съмнение правилността на най-важните им идеи и решения. Това не е трудно, ако следваме съвета на Бил Гейтс: "Вземайте на работа тези, които са по-добри от вас самите".

Вижте още: Лицата на фирмения лидер

Шефът трябва да се обича?

Мениджърите не могат да искат любов – даже само заради това, че да се обича по заповед е невъзможно. Човек обича или не обича в зависимост от това дали другият способства за неговото щастие и благоденствие. По правило за такива чувства няма място в компанията. Любовта в най-добрия случай е заменена с лоялност. Ако лидерът заслужава, не пречи да имаме добро отношение към него. Но това не е задължение или някаква форма на любов, за каквато се говори в божите заповеди.

Бой се от гнева на своя шеф?

Страхът е полезна емоционална реакция на човека, защото сигнализира за опасност и позволява своевременно да се вземат защитни мерки. Но да се опасяваш не означава да си уплашен от ответна реакция от шефа. Опасението трябва да се разбира като доброволно приет стимул да се работи по-добре, за да се избегне критика от мениджъра.

Ролята не лидера не е да налага наказания за направени грешки и да плаши хората. Лидерът трябва да помага на служителите да повишават увереността в собствените си сили, а не да понижава тяхната самооценка. Мениджърът е длъжен да осигурява конструктивна обратна връзка, помагаща да се разбере защо нужният резултат не е постигнат и как да се повиши ефективността на работата.

Съвет: с обвинения не се помага. Находчивият лидер е способен спокойно да посреща грешките, да определя причините за тях и да извлича полза.

Вижте още: Как да успявате в бизнеса - 10 съвета от сър Ричард Брансън

Заключение: Божието – Богу, кесаревото - кесарю

Историята е пълна с лидери, които са се взели за богове. На всички е известно как свършва това.

Компанията става толкова по-силна и ефективна, колкото повече работата в нея е основана на взаимно уважение и сътрудничество. Ако нещо може да бъде признато за свещено, това не е лидерът, а целта. Но и тя може да бъде преразгледана, ако престане да съответства на бързо променящите се условия в бизнеса.

Така че свещено е човешкото достойнство, което лидерът трябва да уважава и в себе си, и в колегите. Живот по такива принципи изисква мъжество и честност - две качества, на които трябва да са способни добрите мениджъри. 

По статията "Лидерството като религия" на Пиер Кас в руското издание на сп. "Форбс"

Вижте още: Шефът като бог (I част)