Най-скъпа е била кампанията на ГЕРБ - 1,7 млн. лв., докато Радев е събрал почти два пъти по-малко, показват данните от одита на Сметната палата

Президентът Румен Радев е продължил да събира пари за кампанията си и след изборите. Нарушението е установено от одита на Сметната палата за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени на 6 ноември 2016 г.

За първи път контролната институция е извърила насрещни проверки на 20% от дарителите, подкрепили различните политически формации на изборите.

Одитът е установил, че инициативният комитет, издигнал Румен Радев е продължил да набира средства и след приключването на кандидат-президентската му кампанията, като след нея са били събрани около 90 хил. лв. 

Помолен да коментира констатациите в доклад на Сметната палата, според които Инициативният комитет, издигнал кандидатурата му, е набрал повече средства след края на предизборната кампания и има неразплатени задължения към доставчици, Румен Радев заяви: 

"Ще се запозная с този доклад. Там ангажиментът е на инициативния комитет. Доколкото знам, има празнота в законодателството, която не регламентира точно тези процеси около изборите и след тях и второ - мисля, че трябва да се поставят в равни условия партиите и Изборния кодекс, когато става въпрос за срокове и водене на самата кампания".

По думите на държавния глава е необходимо да бъдат поставени в равни условия партиите и инициативните комитети по отношение на сроковете и воденето на предизборна кампания.

Комитетът, стоящ зад Радев е събрал почти 900 хил. лв. приходи. Основната част от тях  са били от дарения. Проверката на контролната институция е установила, че малко повече от половината дарители са потвърдили, че са подпомагали инициативния комитет. Проверени са били 220 дарители, като потвърдилите са 126, а 94 не са отговорили.

Според отчета в доклада най-скъпа е била президентската кампания на ГЕРБ - 1 714 787 лв. Дарения при нея не са отчетени, партията е финансирала мероприятията със субсидията си. 

Реформаторският блок е имал 817 353 лв., но е забавил плащания на доставчици за близо 20 хил. лв. Обединените патриоти са имали приходи от 470 233 лв., като основно са разчитали на партийната си субсидия.

Общо за кампанията

При одита са извършени тестове по същество на 11 участници в изборите - 2 политически партии, 4 коалиции от партии и 5 инициативни комитета. Общите им приходи за кампанията са 5 212 362 лв., направени са 2187 парични дарения от 2166 физически лица в общ размер на 1 194 118 лв., както и 9 непарични дарения от 9 физически лица в общ размер на 3 005 лв. Общият размер на разходите за предизборната кампания на одитираните субекти е 5 210 643 лв.

За всички дарения от физически лица са извършени документални проверки. Освен това на извадков принцип са запитани 480 физически лица за потвърждаване на направените от тях дарения за финансиране на предизборната кампания на одитираните политически субекти. От 258 дарителя са потвърдени направените от тях дарения, от 1 - не е потвърдено, въпреки наличието на подписан от лицето договор за дарение, а от останалите дарители не е получена информация.

Установени са 82 физически лица, предоставили или дарили средства над 1000 лв. за финансиране на предизборната кампания. За 76 лица са установени данни за доходи, съответстващи на размера на дарените/предоставени от тях средства за кампанията.

За 6 лица е установено несъответствие, но проверката е само въз основа на бази данни на НАП и на НОИ. Предвидените в Изборния кодекс източници на информация не позволяват да бъдат проследени данни за доходи от чужбина, за спестявания в банки и други, които е напълно вероятно конкретните лица да притежават.

Анализирана е получената информация от 161 доставчика за предоставени от тях стоки и услуги във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени през 2016 г.

От 11-те одитирани политически субекта 8 отчитат средства за медийни пакети, които се предоставят от държавата, по реда на чл. 178 от ИК. Съгласно информация от ЦИК за медийни пакети са предоставени общо 277 146 лв.

Всички одитирани участници в изборите са спазили изискванията за общия размер на финансиране на изборите за президент и вицепрезидент; приходите и разходите над 1 000 лв. да се получават по банков път; в срок от 30 работни дни след изборния ден да представят в Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Не са установени допуснати нарушения на Изборния кодекс само при 5 одитирани участника в изборите - 2 политически партии, 2 коалиции от партии и 1 инициативен комитет.

От Сметната палата заявяват, че представителите на всички одитирани политически субекти изразяват пълно съгласие и приемат изцяло установените факти и обстоятелства.

Източник: Би Ти Ви, в. "Сега"