Какви са видовете пожарогасители и за какво трябва да гледаме, при ежегодната им профилактика

Според законовите изисквания всеки един шофьор трябва да има в автомобила си пожарогасител, който всяка година трябва да се прави профилактична проверка. 

Въпросната проверка трябва да бъде извършена от лицензирана за дейността фирма, а след нея на пожарогасителя се поставя специален стикер. 

Според българското законодателство, минималният обем на автопожарогасителите в зависимост от пожарогасителното вещество е:

- за водни пожарогасители - 2 л (клас А)

- за пожарогасители СО2 (въглероден диоксид) - 2 кг (клас BC)

- за прахови пожарогасители - 1 кг (клас ABC)

Изправността на пожарогасителя е от ключово значение за безопасността. Автопожарите представляват между 10 и 20% от всички регистрирани пожари. Най-разпространените автопожари включват възпламеняване на леснозапалими течности и газове в следствие на течове, тапицерии, хартия и къси съединения на електрически кабели.

Когато купуате пожарогасител, той трябва да е в състояние да се справи с всеки един от горните видове пожари. Затова и най-подходящ е типът "Прахов" - 1 кг. Ако автомобилът ви е по-голям - ван или микробус, се специалистите от "Пожарна защита" препоръчват и по-голям обем - 2 кг. или по-голям. 

Разширението АВС означава, че пожарогасителят ви ще гаси както възпламенени горива и ел. кабели, така и горящи хартия, тапицерии, платове, гуми, пластмаси и дърво. 

Широко разпространени са пожарогасители с прах ВС, които макар че отговарят на законовите изисквания, са по-неефективни и работят при по-малко видове пожари.

В тази връзка пожарогасители от тип спрей-флакони не осигуряват необходимата пожарна безопасност, а също така и не отговарят на законовите изисквания.

За какво да следите при избора и периодичния преглед на автопожарогасителя

При покупка:

- обем и ефективност на пожарогасителното вещество (препоръчва се прах АВС, мин. 1 кг.)

- разходи (първоначален, за годишно сервизно обслужване и косвени разходи, свързани с евентуален инцидент)

- наличие на валиден стикер за годишно сервизно обслужване от лицензирана за дейността фирма

При профилактична проверка:

- показания на манометъра (ако е монтиран такъв) – стрелката следва да е в зеления отсек

- наличие на шплент и пломба на главата на пожарогасителя

- липса на следи от корозия по корпуса на пожарогасителя;

- пожарогасителят е поставен на удобно за употреба място в случай на инцидент

- пожарогасителят е надеждно закрепен с цел недопускане на повреждането му, както и нанасяне на щети на автомобила

Източник: e.fireforce.bg