Според британско изследване резултата от интервюто за работа се определя от първите 12 думи, които казваме

Едно интервю за работа може да бъде много напрягащо и трудоемко нещо. Историята познава интервюта, продължавали с часове, на които кандидатите попълват тестове, отговарят на въпроси подобно на кръстосан разпит и са изправяни пред какви ли не предизвикателства.

Според изследване на фирмата за търсене на работа Resurgo's Spear обаче всички тези препятствия не са от чак такова голямо значение, а нещата в голям процент от случаите се решават само с 12 думи, пише британският в. "Метро". 

Според авторите на изследването 12 думи определят дали получите желаната работа, или не, като това не са някакви конкретни думи, а просто първите 12 думи, които изричате на тази среща. След това не е от особено значние какво ще кажем, както и да се представим.

Виж още: Ефективна стратегия за интервю за работа

Компанията, направила изследването, обучава 16-24-годишни младежи да намерят реализация на трудовия пазар. Досега през нейните офиси са преминали 3000 млади британци, като 75% от тях са се сдобили с назначение.

Кандидатите, които изглеждат релаксирани и могат ведро да отговорят на прости въпроси като "Как сте?" и "Как изкарахте уикенда?", много често се преценяват като подходящи за търсения пост. 

Компанията изтъква именно това като причината, поради която младежите от семейства с добро социално и финансово положение да бъдат класирани много по-лесно си намират работа при интервю.

Виж още: Какви въпроси задават от "Гугъл" на интервю за работа​

Увереният отговор на простите въпроси установява доверие между страните. Способността да се общува "от раз" един ден ще бъде много полезна на работното място и отговорниците в "Човешки ресурси" много добре го знаят.