Дипломите на висшето училище няма да бъдат признавани от българската държава.

Откритият през 2008 г. Европейски политехнически университет в Перник остана без акредитация, пише OFFnews. Това стана ясно след решение на Министерски съвет, с което се определя броят на студентите и докторантите в държавните и частните висши училища, както и в научните организации. Дипломите на висшето учебно заведение няма да бъдат признавани от българската държава.

Университетът е получил институционална акредитация за срок до месец май 2016 г., но му е била отказана програмна акредитация. Това на практика означава, че Пернишкият университет няма право да обучава студенти в нито една специалност от съществуващите професионални направления.

Виж повече: Доброволци за образование

От Министерски съвет изтъкнаха като причина за решението доклада на министъра на образованието. Там е било написано, че въпросният университет е получил отрицателна оценка от Агенцията за оценяване и акредитация.