Според обвинението министърът в оставка е подбудил извършването на престъпление по служба, което е ощетило държавата с над 259 хил. лв.

Военноокръжна прокуратура - София привлече като обвиняем министъра на отбраната Николай Ненчев за престъпление по служба, представляващо особено тежък случай и извършено в съучастие с негов подчинен. 

Обвинението на Николай Ненчев е за това, че в периода от 19 декември 2014 г. до 26 януари 2015 г. в съучастие като подбудител, умишлено склонил извършителя - В. Ц. - Директор на Дирекция "Инвестиции в отбраната" - МО, да извърши престъпление по служба в качеството си на възложител на процедура за обществена поръчка за доставка на дрехи за военнослужещи, от което са настъпили значителни вредни последици за Министерство на отбраната в размер на 259 773 лв.

С Решение № 100/20 октомври 2014 г. е открита процедура за обществена поръчка с предмет сключване на рамково споразумение по обособени позиции за доставка за военно полево облекло. На 11 август 2014 г. със заповед министърът на отбраната В. Шаламанов е определил В. Ц. за възложител на обществената поръчка.

На първо място е класирана "Лортън" ЕООД, тъй като е предложила най-ниска цена.

Разследването на ВОП-София е установило, че в периода декември 2014 г.- януари 2015 г. Николай Ненчев поискал и разпоредил на началника на кабинета си да предаде на В. Ц., че договор не трябва да се сключи с "Лортън" ЕООД.

Виж още: Прокуратурата обвини официално Ненчев за ремонта на изтребителите

В изпълнение на указанията на министъра Ненчев, за времето от 19 декември 2014 г. до 26 януари 2015 г. В. Ц не изпълнил служебните си задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки и не издал решение за обявяване на класирането на участниците. 

Вместо да бъде сключен договор с търговското дружество, предложило най-ниска цена за доставка на облекло, МО е сключило договор с друго дружество - "Интендантско обслужване" ЕАД. 

Върху управителя на "Интендантско обслужване" ЕАД пък е бил упражнен натиск самостоятелно да сключи договор с "Лортън" ЕООД, по сила на който това дружество да се определи като подизпълнител на "Интендантско обслужване" ЕАД.

От това са настъпили значителни вредни последици за Министерство на отбраната в размер на 259 773, 78 лева, изразяващи се в разликата в ценовите предложения на "Лортън" ЕООД и "Интендантско обслужване" ЕАД .

Николай Ненчев е с мярка за неотклонение "Подписка".