Документът въвежда оптимални и допустими стойности на параметрите на микроклимата като оптималните се прилагат в климатизирани помещения

С наредбата се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата в работните помещения като температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха. 

Допустими стойности

Допустимите – в помещения, където поради технически или други причини не е възможно да се осигурят оптималните норми на микроклимата – например в производства с голямо топлинно излъчване като леярни цехове. 

Подробно е обяснено и какви мерки трябва да вземе работодателят при работа на открито.

Оптимална температура

Според влезлият вече в сила регламент, оптималната температура в закрити помещения през студените месеци трябва да бъде между 16 и 23 градуса, според категория труд, а през топлите - между 18 и 25 градуса. 

По-ниските температури са допустими при полагането на по-тежък труд. Допустимата температура през зимата на работните места не може да бъде под 13 градуса, а през лятото – над 28 градуса.

Изключения

В Наредбата са определени и изключения, според които при жеги навън, температурата в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимата, но не повече от 33 градуса. Относителната влажност на въздуха може да варира между 35% и 75% според периода и температурата в помещенията.