Според агенцията по приходите съществува риск за укриване на данъци в сектора

От Националната агенция по приходите (НАП) са погнали вестниците. НАП ще прави ревизии на печатните медии за спазването на данъчното и осигурителното законодателство за периода на последните 5 години.

Като основна причина за тази мярка е доклад за данъчните рискове, изготвен през юни тази година, според който съществува риск от избягване на облагане в сектора на издателите на печатни издания, съобщават от приходната агенция.

НАП допълват, че на значителна част от издателите не са възлагани ревизии от години, а имат просрочени задължения към държавата. 

В момента се готви анализ и по отношение на електронните издания, като не е изключено ревизии да бъдат възложени и на дружествата, които управляват онлайн издания.

Институцията пояснява, че течащите контролни производства нямат връзка с редакционната политика на изданията, а са част от рутинната практика на НАП за оценка на риска от избягване на облагане и контрол по спазването на законодателството.

Източник: НАП