За какво е харчила държавата през миналата година

Разходите на България за обществен ред и сигурност нареждат страната ни на второ място в ЕС по мащаб на заделените за това перо средства от държавния бюджет. В Европа по този показател ни изпреварва само Словакия.

Само за миналата година България е дала 7% от държавния бюджет за тези дейности, което е около два пъти повече от средното за Европа - 3,7%, показват данни на Евростат.

За какво харчи България

Общите държавни разходи на страната ни за 2014 г. са 16,486 млрд., което съставлява 39,2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това са най-ниските разходи в ЕС на глава от населението - 2279 евро на човек. По този показател на следващо място е Румъния с 2622 евро на човек. Най-много държавни разходи на глава от населението прави Швеция, където там държавни разходи са 58,7% от БВП.

Общо в ЕС най-големи са държавните разходи за възрастните хора, като България и Италия водят класацията със съответно 25,9% и 27,6% от общия дял на бюджетните разноски.

За икономически дейности държавата ни е изхарчила 13,2% от държавния бюджет, което ни поставя на четвърто място ЕС по този показател. Данните на Евростат показват, че най-много разходи държавата е имала в системата за социална защита - 35,7% от общите бюджетни годишни разходи, като там пък най-голямото перо е за пенсии - 25,9%.

Виж още: Колко удобно ни е в симулакрума!

За отбрана България харчи 3,2%, за здравеопазване - 12,1%, а за образование - 9,8%.

Най-много средства за образование в ЕС отделят Латвия, Литва и Кипър (15,7%), а за отбрана най-много харчи Великобритания - 5% от общите бюджетни средства, показва още статистиката.

Източник: Евростат