КЗП не посочва обаче кой от действащите мобилни оператори е нарушил правата на клиентите си

Един от мобилните оператори е мамил клиентите си, премълчавайки информация за начина, по който се тарифира мобилния интернет. Това установи Комисията за защина на потребителите (КЗП), без да уточнява кой точно е мобилният оператор.

В договорите на клиентите бил упоменат само тарифният план за таксуване на изразходваното количество мегабайти и метод на тарифиране на трафика на данни, според който таксуването е на всеки килобайт (kВ). Никъде обаче не било написано, че всяко влизане в интернет се таксува с цената на интернет на 1 MB.

Иначе казано, търговецът е премълчал, че съществува определена минимална цена за всяка интернет сесия, равняваща се на цената за 1МВ трафик на данни. Така на практика стойността на услугата е изчислявана по обявената цена за един мегабайт (1МВ) независимо от реално осъществения трафик на килобайти.

Например, ако потребителят разходва 1МВ в рамките на 10 интернет сесии, той няма да дължи посочената в договора цена за 1МВ, а ще дължи тази стойност, умножена по 10.

Клиентът ще плати сума съгласно посочените в договора условия само ако осъществи в рамките на 1МВ потребление една-единствена интернет сесия.

За прилагането на подобни нелоялни търговски практики законът предвижда санкция в размер до 15 хил. лв..

Комисията е забранила на оператора да заблуждава клиентите си, като премълчава част от информацията за метода на изчисление на дължимата сума.