563,41 лв. на човек, или 2254 лв. месечно за 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) са необходими, за да се храни едно лице и да поддържа разходите си за дома, да се облича, да ползва медицински и образователни услуги.

Това показват данни на КНСБ за издръжката на живот през първото тримесечие на 2014 г., пише Мениджър Нюз

Издръжката на живот отчита намаление с 0,3% спрямо предходния период на наблюдение, а на годишна база намалението е с 0,5%.

Разгледан в динамика, темпът на нарастване на издръжката на живота в сравнение с март 2008 г. е с 25,7%. В стойностно изражение издръжката на живота от началото на икономическата криза се е увеличила с над 115 лева на лице от 4-членно домакинство.

По отношение динамиката на цените в края на първото тримесечие на 2014 г. се наблюдават разнопосочни тенденции при двете основни групи. 

При хранителните стоки се отчита ръст спрямо предходното тримесечие с 0,9%, а на годишна база те бележат намаление с 0,1%. Основната причина за леките колебания нагоре на цените е сезонният характер на някои хранителни стоки и особено на пресните зеленчуци и плодове.

През първото тримесечие на 2014 г. е регистрирано нарастване на цените на основни хранителни стоки при групите:

Зеленчуци и зеленчукови консерви, нарастване с 9,2%;
Мляко и млечни продукти – с 1,1%;
Плодове и плодови консерви - с 1,8%;
Риба и рибни продукти – с 0,5%.
Спад на цените се отчита при:
Месо и месни произведения – с 0,2%;
Захар и захарни изделия – 0,3%;
Животински и растителни масла - 2,6%.

Поевтиняването през първото тримесечие на 2014 г. се дължи основно на нехранителните стоки, като средно за групата се отчита намаление с 1,4%, а на годишна база - с 0,9%. По силно изразено е намалението при групите:

Облекло, обувки и лични принадлежности - с -5,5%;
Транспорт и съобщения - с -1,5%, като най-чувствително намаляват бензина и дизеловото гориво (средно с около 4%);
Осветление, отопление и енергия - намаление с -1,3%, а на годишна база – с 4,2%.