Проучване, осъществено от американската трудова борса "Рандстад", показва, че близо половината от младите служители, т.нар. поколение Y, биха заели мястото на своя началник

Допитването до 2257 наемни работници е осъществено по случай деня на началника (Boss's Day), който се отбелязва в САЩ на 16 октомври.

Ето четирите основни препоръки към мениджърите:

- Слушайте внимателно: Близо 3/4 от анкетираните споделят, че мениджърите ценят мнението им, а повече от половината виждат признание за усилията, които са положили.

Как да го постигнете: Когато служителите ви се чувстват ангажирани в бъдещето на вашия бизнес, те споделят мнението си и искат да играят активна роля във взимането на решения. Поощрявайте този ентусиазъм, като не само ги изслушвате, но и прилагате идеите им в практиката, когато това е възможно.

Виж още: Философия на добрия шеф

- Вдъхновявайте ги: Над половината от участниците в допитването споделят, че ръководителите им на работното място са източник на вдъхновение и мотивация.

Как да го постигнете: Ако сте началник на хора от различни поколения, техните цели, очаквания и трудови навици могат да се различават в зависимост от възрастта. Третирайте всеки свой служител като личност с уникални нужди и очакавания, като не забравяйте да им обяснявате как ежедневният им индивидуален принос допринася за общите цели на бизнеса.

Виж още: Да работим с вдъхновение

- Насърчавайте ги: Запитани дали биха искали да заемат позицията на шефа си, около 40% от служителите отговарят утвърдително, като най-висок е този дял при младите от т.нар. "поколение Y" - над половината, а при възрастните, представители на "бейби бума", спада до 28%.

Почти половината (48%) са склонни дори да мислят, че биха се справили по-добре от шефа си, ако заемаха на неговата позиция.

Как да го постигнете: Младото поколение не е склонно да се съобразява със старшинството на по-възрастните служители. Идентифицирайте кариерните амбиции на своите служители и насърчавайте най-резултатните от тях в зависимост от това дали биха искали да се издигнат бързо в йерархията или да доразвият своите умения в настоящата си работа.

Виж още: Шефът като бог и Част 2: Привилегии и задължения на истинския лидер

- Не бъдете недостъпен: Мнозинството работещи (72%) казват, че началникът им обикновено е на разположение през целия ден.

Как да го постигнете: Като ръководител ключово значение за това да сте достъпни за своите служители е намирането на най-удачната форма на комуникация - всекидневни имейли, редовни заседания или разговори на четири очи. Изберете най-верния подход, за да докажете, че сте мениджър, който е на разположение по всяко време, и не се криете от служителите си.

Виж още: Още една причина Ричард Брансън да е шефът мечта