БНБ пусна специална брошура, която ни учи на нещата, които издават един фалшификат

Все по-често се срещат случаи на измами с фалшиви пари. Само за три месеца у нас са задържани 1072 неистински банкноти, като 49.35% от тях са 10 лв., а тези от 20 лв. са 31.53%. Голям е и броят на купюрите от 50 лв. - 12.31 на сто.

Специалистите предупреждават да внимаваме много за фалшиви банкноти, а от БНБ разпространяват специална брошура, която ни учи как да ги разпознаваме. Ето я и нея:

Profit.bg показват статистика състоянието на парите и банкнотите към момена:

В края на март 2014 г. парите в обращение в номинално изражение достигнаха 9.587 млрд. лв.

За едногодишен период стойността им отбеляза нарастване, което спрямо края на март 2013 г. е в размер на 754.9 млн. лв., или 8.55%. През предходния едногодишен период (март 2012 г. – март 2013 г.) също беше отчетено нарастване от 566.4 млн. лв., или 6.85%.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2014 г. е 28.49 лв., което представлява увеличение с 0.54 лв. спрямо края на 2013 г.

В края на първото тримесечие на 2014 г. в обращение са 329.1 млн. бр. банкноти, които са с 30.2 млн. бр., или с 8.40% по-малко в сравнение с края на 2013 г.

С най-голям дял в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2014 г. е купюрата от 20 лева (31.51%), като в обращение са 103.7 млн. бр. банкноти от тази купюра.

Промените в дела на банкнотите в обращение по брой спрямо 31 март 2013 г. са идентични като посока с тези през текущия отчетен период, а именно: нараства делът на банкнотите в обращение по брой при купюрите от 2, 50 и 100 лева, съответно с 0.02, 0.54 и 0.63 процентни пункта.

В края на март 2014 г. делът на тези купюри в общия брой банкноти в обращение е, както следва: 100 лева – 9.61%, 50 лева – 20.09%, и 2 лева – 11.77%.

За същия период дяловете на банкнотите в обращение по брой при купюрите от 5, 10 и 20 лева намаляват, съответно с 0.30; 0.40 и 0.42 процентни пункта. Дяловете на тези купюри в обращение в края на март 2014 г. са съответно 5.83% за 5 лева, 19.97% за 10 лева и 31.51% за 20 лева.

Какво да направите, ако парите са неистински или преправени

- Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява криминално престъпление.

- Ако някой ви даде банкноти или монети, които пораждат у вас съмнение, че са неистински, вие можете да откажете да ги приемете.

- Ако притежавате банкноти или монети, в които се съмнявате, че са неистински, трябва да ги занесете за проверка в най-близкия банков офис или в най-близкото полицейско управление.