Пенсионната възраст на жените и мъжете от 2015 г. се увеличава с по 4 месеца до достигане 63 г. за жените през 2021 г. и 65 години за мъжете през 2018 г. Необходимият осигурителен стаж нараства със същата стъпка до достигане на 40 г. за мъжете и на 37 г.

Това предвижда т.нар. нулев вариант на предложения на Консултативния съвет за оптимизиране на осигурителната система към министъра на труда и социалната политика, който е според текущото законодателство, информира Novini.bg. 

Първи вариант

Вицепремиерът и социален министър Йордан Христосков представя днес на пресконференция вариантите на предложения на експертите. Първият вариант, който вече е ново предложение на експертите, е изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2036 г. на 65-годишна възраст и след това въвеждане на автоматичен механизъм спрямо очакваната продължителност на живота. 

Втори вариант

При втория вариант се предвижда изравняване на стандартната пенсионна възраст на жените и мъжете през 2028 г. и след това въвеждане на автоматичен механизъм. При този вариант повишението на пенсионната възраст на жените е с по 2 месеца на година до 2016 г. и за периода от 2017 до 2027 г. е с по 4 месеца за година. 

При мъжете пенсионната възраст се повишава с по 2 месеца до 2016 г. и след това - с по един месец на година, предвижда този вариант. 

Трети вариант

Третият вариант предлага изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете на 65 г. според годината на раждане и след това да се въведе автоматичен механизъм. 

Осигурителният стаж

В първия вариант за нарастване на стажа се предвижда да се запази стъпката стъпката за нарастване на осигурителния стаж с 4 месеца от началото на всяка календарна година до достигане на 40 години за мъжете и 37 години за жените. Според втория вариант стажът нараства със стъпките на нарастване на възрастта (от съответния вариант) до достигане на 40 години за мъжете и 37 години за жените. 

Предвижда се увеличение с 1% и за универсалния пенсионен фонд – този втори стълб от осигурителната система засяга хората, родени след 1960 година. 

Пенсионните вноски на държавните служител

Предлага се за държавните служители от 2015-16 г. да се въведе т.нар. специална вноска, което означава държавата повече да не поема пенсионните вноски на държавните служители и те сами да се осигуряват. Това според социалния министър ще доведе до увеличаване на заплатите на държавните служители. 

Предвижда се и увеличаване на минималната работна заплата от догодина – от 340 на 380 лева.