Спиране на еврофондовете за образование и наука заплашва България заради редицата нарушения, допуснати от МОН при последния просветен министър Меглена Кунева

Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" е пред спиране заради констатирани многобройни, пише в. "Сега".

Това става известно от проверка на Европейската комисия (EK) на програмата през октомври м.г., която констатира редица нередности по управлението й. За предупреждението писа и сайтът "Бивол", които се позовават и на чернова на писмото. 

Одитната проверка, проведена от 24 до 28 октомври, е установила, че половината от проверените операции са извършени с нарушения. Разделение на функциите между селекциониращите и проверяващите, липса на прозрачност и одитна следа в процесите на селекция и оценка на проектите, липса на конкуренция при избора на външни експерти и некоректна оценка на индикаторите за възможни измами са част от изброените нарушения в доклада от Брюксел.

От писмото се разбира още, че липсва прозрачност и одитна пътека в осем процедури по оперативната програма, т.е. в почти половината. По други три имало недопустими операции, свързани със задължителната опция за опростени разходи.

Изброени са още пет коригиращи мерки, които българските власти трябва да предприемат. Сред тях е пълно спазване на принципа на разделение на функциите в МОН, както и одиторско мнение относно адекватността на разделяне на задълженията. Изисква се още подобряване на оперативните процедури, свързани с дизайн на поканите за представяне на предложения, избор на операции, действителност и допустимост на крайните получатели на помощта.

Междинните плащания са замразени до отстраняване на нередностите, а Комисията заплашва и със суспендиране на програмата. Писмото с предупреждение до българските власти е изпратено вчера. То е адресирано до директора на главна дирекция Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН Цветана Герджикова, директора на ИА "Одит на средствата от Европейския съюз" Людмила Рангелова и ръководителя на сертифициращия орган Мануела Милошева.

Проф. Денков беше зам.-министър с ресор именно въпросната оперативна програма, която той разработва от 2012 г. и стигна до одобрение от Брюксел. Когато Кунева пое МОН, му отне ресора и го прехвърли на Киряков, Денков подаде оставка.

Сега като служебен министър на образованието проф. Николай Денков вече е поискал оставката на Цветана Герджикова, но също и на главния секретар на МОН Красимир Вълчев, както и на зам.-министър Красимир Киряков.

Източник: в. "Сега", "Дневник"