Страната ни е в челната тройка на страните от ЕС, застрашени от емиграционните процеси

България е сред трите най-застрашени от намаляване на населението държави в Европа, чиито граждани живеят и работят в други държави от ЕС, като до 2030 г. се очаква населението ни да намалее с 10% заради емиграционните процеси. Това показват данните на Евростат върху демографските процеси и миграцията в Европейския съюз.  

Страната ни влиза сред трите най-застрашени от намаляване на населението страни в Европа, чиито граждани заминават да живеят и работят в развитите европейски държави. 

До 2030 г. се очаква най-голям спад в населението да има Литва с до -24%. На второ място в тази класация е Латвия с -18% спад на населението. Освен България, в челната петорка на най-застрашените от намаляване на населението държави в ЕС са Гърция и Португалия, където заради емиграцията то ще намалее със съответно 8 и 6%. 

Виж още: Населението на България намалява с един средноголям град годишно

Общото население не ЕС се очаква да нарасне до 2030 г. с 5%. Това показва тенденция за значителни различия между държавите членки. 

Отливът на хора в трудоспособна възраст вече оказва отрицателно влияние върху икономиките на бедните страни от ЕС в Южна и Източна Европа. Средната възраст на населението на регионите в Европа през 2030 г. се очаква да бъде между 34-57 години.

В същото време сред страните, които очакват най-голям ръст на населението заради имиграцията, са Люксембург (39%), Норвегия (23%) и Швейцария (16%). Във Великобритания се очаква 9% прираст, а във Франция - 6%.
 

Източник: Economic.bg