Променените имена трябва да бъдат изтрити от Търговския регистър и регистрите на ГРАО

Българските турци, чиито имена насилствено са били променени по време на Възродителния процес, окончателно си върнаха имената. Парламентът прие днес на второ четене промяна, която цели заличаването в регистрите на ГРАО и Търговския регистър променени имена.

Какво значи връщането на имената

Промените касаят и вече починалите граждани, на които имената ще бъдат връщани по заявление на един от наследниците им. Ако има разногласия между наследниците, спорът ще се решава в съответния Районен съд.

Важното в тази промяна е, че чрез нея, когато хора, станали жертва на Възродителния процес, подават заявления към институциите, те вече няма да имат право да искат наложените от властта български имена.

Досега подобни случаи са били ежедневие в общинските служби и в бюрата по съдимост, което накърнява честта и достойнството на тези граждани (въпреки специалния закон за връщане на имената от 1990 г.), заяви един от вносителите, Четин Казак.

Против идеята

"Какво ще се случи с Търговския регистър, със Служба по вписванията? Всъщност това ще създаде огромни предпоставки за измамни действия, най-малкото, а на практика по съществото си тези текстове означават и един нов Възродителен процес", коментира Филип Попов от БСП, който гласува против, коментира, че поправките могат да създадат проблеми в българското законодателство.

"Недопустимо е в една правова държава по такъв императивен начин да се изземват правата и свободите на вече починали хора и на техните наследници, само с едно волеизявление", добави депутатът.

Източник: Агенция "Фокус", UReport