22% от младите хора в страната нито учат, нито работят, нито търсят професионална квалификация

Около 22% от българските младежи нито работят, нито учат, нито търсят някаква професионална квалификация. Такъв е изводът от национално изследване, цитирано от БНР.

Оказва се, че по този показател България се нарежда на първо място сред страните от Европейския съюз. Проблемът ще бъде дискутиран на конференция с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и международни експерти.

Процентът на икономически неактивните младежи между 15 и 24 години е двойно по-голям от средния за Европа. Според експертите тези млади хора са с различен социално-демографски профил. Самото изследване ще бъде представено по време на форума.

Виж още: Губим 1,3 млрд. лева годишно заради младежка безработица

Влияние за изключването на тези младежи от трудовия пазар и образователния процес оказват семейната и социалната среда, начинът им на живот и личната мотивация.

Проблемите на тези младежи трябва да влязат спешно в дневния ред на държавата, смятат експертите, защото ежегодните икономически загуби от оттеглянето на младите хора от пазара на труда възлизат на близо 2 млрд. лв.

Източник: БНР