Страната ни заема първо място по брой пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин

България заема първо място в света по брой пчелни семейства, отглеждани по биологичен начин. Данните са от последното издание на The World of Organic Agriculture, изготвяно от Изследователския институт за органично земеделие (FiBL). 

Новината е донякъде изненадваща, като имаме предвид мащабите на страната ни, сравнително скорошното популяризиране на органичното производство у нас и слабото присъствие на България на световната карта на земеделското производство, констатира консултантската фирма в областта на земеделието "ИнтелиАгро". 

Виж още: Пчелите стават домашни любимци

Силният ръст на био пчеларството започва през 2011 г. и до 2014 г. броят на семействата нараства близо четири пъти. От 5-8% в края на изминалото десетилетие, делът му в сектора вече е 1/4. Резултатът определено е впечатляващ, но когато стигнем до данните за произведения мед, нещата вече не изглеждат толкова розово. 

Въпреки многократния ръст в дела на био кошерите, количествата органично произведен мед остават на относително стабилни нива през почти всички от последните девет години, както като абсолютно количество, така и като дял - между 15 и 20% от общото производство.

Виж още: Как измирането на пчелите ще унищожи световната икономика (обяснено в картинки)

Ролята на подпомагането

Акцентът върху биологичното производство в Общата селскостопанска политика на ЕС има съществена роля в промените в сектора в България. Подпомагането се осъществява основно по линия на Програмата за развитие на селските райони. 

Механизмът на единно плащане на пчелно семейство, при който стопаните са длъжни да осъществяват заявената дейност в продължение на поне пет години, действаше още през първия програмен период - 2007-2013 г. Ставката по мярка 214 "Агроекологични плащания" бе в размер 18,4 евро, независимо дали стопанството е сертифицирано или в преход. 

Новината идва на фона на все по-засилващата се опасност от измиране на пчелите в глобален мащаб. От края на 90-те години пчеларите от целия свят наблюдават загадъчното и внезапно изчезване на пчелите и докладват необичайно високи темпове на спад в колониите на медоносни пчели. 

Виж още: "Грийнпийс" ни призовава да спасим пчелите

От "Грийнпийс" искат Европейският съюз да забрани ползването на тези пестициди. Други важни искания на организацията са подпомагането на биоземеделието, по-голямо финансиране за научни изследвания по темата и като цяло по-отговорна политика в посока опазването на популациите от пчели.

Източник: InteliAgro