Най-голям процент от нерегламентираните повиквания са следствие от грешно набиране или погрешна преценка

Около 60% са нерегламентираните повиквания на общонационалния телефон за спешни случаи 112 за 2014 г. Статистиката показва, че за 2014 г. на телефон 112 са приети средно на денонощие по 14 590 повиквания. 

Това заяви пред "Фокус" Стоян Граматиков, директор на дирекция "Национална система 112" към Министерството на вътрешните работи по повод Европейския ден на телефон 112.

В сравнение с 2008 г., когато услугата стартира в национален мащаб, повикванията са били около 20 хил. за 24 часа.

По-малко повиквания, повече от тях нерегламентирани

Намаленият брой повиквания на телефон 112 говори за повишаване културата на гражданите и познанията им за предназначението на услугата, смята Граматиков.

По негови думи по-малкият брой повиквания е за сметка на нерегламентираните повиквания, които се генерират вследствие непознаване предназначението на телефон 112.

Грешно набиране или погрешна преценка

Относно нерегламентираните повиквания Граматиков казва, че 56,08% от тях са сигнали, свързани с грешно набиране или погрешна преценка на гражданина за предназначението на телефона.

"6,96% от случаите са веднага затворени, т.е. човекът избира, направил е грешка, осъзнал е това и веднага затваря линията. Неверни сигнали са 0,12% - изключително нисък процент. Това са сигнали, при които хора се обаждат да поръчат дадена служба да им окаже помощ, но злонамерено, без да има реална необходимост", обяснява Стоян Граматиков.

Именно тези хора подлежат на санкции и чрез областните дирекции на МВР им се търси съдебна отговорност.

Грубо и неприлично поведение

"Хора, които се държат неприлично и демонстрират ниско ниво на възпитание, са 32,34% от всички нерегламентирани повиквания. 4,49 % от тези случаи са свързани с искане за информация - например "моля да ми дадете телефона на автогарата". Това не е етично и не е нещо, което телефон 112 предлага като услуга. Освен това е и некоректно към хората, които действително имат нужда от помощ в този момент, защото заемането на линия за неспешен случай би могло да лиши от възможността други хора, действително имащи нужда от помощ да се възползват от услугата", предупреждава още Граматиков.