Как се съизмерва страната ни с останалите еврочленки и други държави по света в ежегодния Индекс за възприятие на корупцията

Страната ни продължава да заема последно място сред държавите членки на ЕС в ежегодната класация на международната организация за борба с корупцията "Трансперънси интернешънъл".

У нас Индексът за възприятие на корупцията през 2017 г. е 43 пункта, което поставя България на 71-во място в световната класация, нагоре в сравнение с предходната година. Стойности под 50 пункта обаче са показател на системен проблем с корупцията, а промяната при нас не се смята за статистически значима, тъй като подобни движения са в границите на статистическата грешка, а са наблюдавани и преди това, без да пречупват тенденцията на застой, обясняват от неправителствената организация.

Позицията ни все пак е съизмерима със средната оценка в глобален мащаб (43) и със средната стойност на индексите в останалите балкански държави (42,27), което ни поставя на едно ниво с ЮАР и Вануато, но доста преди Албания. Назад остават още Китай, Сърбия, Турция, а непосредствено преди нас са Беларус, Ямайка и Оман.

Средната стойност на индекса за ЕС е 66, а начело в европейската класация е Дания, следвана от Финландия и Швейцария. Оценките на тези държави свидетелстват за ефективно прилагани правила, регулиращи поведението на политиците и на държавните служители, както и за наличието на стабилни системи, които осигуряват прозрачност и отчетност при функционирането на институциите, обясняват от асоциация "Прозрачност без граници" (Transparency.bg).

Според анализа им сравнението между индексите на България и на останалите държави от ЕС показва не само липса на развитие в рамките на един относително дълъг период - на фона на тенденциите при други еврочленки индексът откроява тенденция на сериозно изоставане.

Тя е особено видима на фона на позитивния тренд през последните години в държави от Централна и Източна Европа, с които България се съизмерва от началото на демократичните промени:

Естония - от 64 т. през 2012 г. до 71 точки м.г.,
Латвия - от 49 т. през 2012 г. до 58 точки м.г.,
Чехия - от 49 т. през 2012 г. до 57 точки м.г.,
Литва - от 54 т. през 2012 г. до 59 точки м.г.,
Румъния - от 44 т. през 2012 г. до 48 точки м.г.

Сравнителните резултати от изследването за България подчертават необходимостта от промяна в политиката за противодействие на корупцията, като в тази връзка трябва да бъде проявен ясен ангажимент за ефективно функциониране на институциите, които играят основна роля в тази област, вкл. и на новия антикорупционен орган, коментират от "Прозрачност без граници".

Дали подобрението от два пункта ще се превърне в устойчива тенденция ще зависи от резултатите в две основни направления в краткосрочен план: ефективността на реализация на електронното управление в процеса на взаимодействие между администрация, граждани и бизнес - и ефективността на работа на новия антикорупционен орган в страната.

За да бъде необратим процесът, в дългосрочен план трябва да бъде категорично преодолян проблемът с политическата корупция, препоръчват анализаторите.

В дъното на класацията като най-корумпирани държави в света са Афганистан, Сирия, Южен Судан и Сомалия.

 

Източник: Асоциация "Прозрачност без граници"