Здравеопазването е най-важния национален приоритет, за който обаче не се отделят необходимите средства и се намира в лошо състояние

Това показват резултатите от национално представително проучване, проведено от "Алфа Рисърч" сред 1013 български граждани в периода април-май, пише "Мениджър Ноз". Информация е събрана на база провеждане на преки стандартизирани интервюта по домовете на респондентите, а данните бяха оповестени днес от Националната пациентска организация.

84% от запитаните са определили здравеопазването като най-важния приоритет за България. На второ място е поставена икономиката на страната със 76% от гласовете на участниците в анкетата, последвана от демографската криза и образованието с по 49%.

Само 0,1% от българите дават одобрение на здравната ни система. Оценка "лошо" или "много лошо" за състоянието на здравеопазването посочват 70% от запитаните респонденти. За 26% то е нито добро, нито лошо, а само 4% го определят като по-скоро добро.

Българите посочват 3 основни начини за увеличаване на бюджета за здравеопазване в страната:

- Най-голям брой – 75%, поддържат идеята държавните служители, служителите в МВР и съдебната система да започнат да се осигуряват напълно върху реалните си доходи. Само 8% от запитаните са против тази мярка. При това почти 70% от отговорилите, работят в държавния сектор на икономиката и са съгласни, че трябва да се осигуряват върху реалните си доходи. Само 14% от тях не са съгласни с тази мярка

- 60% от гражданите над 18 години са на мнение, че ДДС-то за лекарства трябва да се премахне изцяло, а само 2% подкрепят настоящата ставка.

- 57% от участниците в проучването смятат, че държавата трябва да заплаща пълния размер на здравната вноска за пенсионери, деца и учащи се.

На въпроса за увеличаване на здравните вноски над сегашните 8%, 71% от запитаните са отговорили, че не са несъгласни с тази мярка. 

Запитани кои са най-сериозните проблеми в здравеопазването у нас, 61% от участниците в проучването определят като водещ високите разходи на семействата за лекарства.

Въпреки че цените на лекарствата в България са най-ниските в ЕС, българските граждани заплащат от джоба си 56% от стойността на лечението си. Причините за това са в недофинансираната здравна система. Лошото състояние на болниците и здравните заведения е проблем за 41% от запитаните, последвано от високите разходи на пациентите за здравни услуги.

Виж още: Здравеопазването пред фалит