Липсата на опит спря пътя на доц. Атанас Семов към СЕС

Брюксел отхвърли българската кандидатура за генерален адвокат в Съда на ЕС (СЕС). Така българският министър на правосъдието трябва да инициира оттеглянето на кандидатурата на доц. Атанас Семов, съобщи пресцентърът на Министерството на правосъдието.

До отхвърлянето се е стигнало след изслушване на 30 октомври тази година, като тогава по чл. 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който дава становище по годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат във висшата юрисдикция на Съюза, Комитетът е излязъл с отрицателно становище по кандидатурата на доц. Семов, определяйки, че той няма достатъчния професионален опит за подобна висока позиция.

Съмненията върху канидидатурата на Семов

В становището си Комитетът е отбелязал, че има подробна информация за протеклата процедура по избор на кандидат в България, но не счита за основателни отправените до него упреци относно легитимността. 

Притеснението в случая беше, че Семов няма практически опит в съдебната система, а кариерата си е направил като преподавател. Така още в началото на октомври, преди да бъде проведено заседанието на Комисията и Семов да бъде изслушан, се заговори, че кандидатурата му вече е отхвърлена. 

Това стана и повод някои да поискат оставката на правосъдния министър Христо Иванов. 

"Не очаквам, че може да му изиграе лоша шега липсата на практически опит. Нека да изчакаме. Опитът, който има Семов, отговаря на изискванията", увери тогава правосъдният министър. 

Въпреки това обаче прогнозите се сбъднаха и комитетът реши, че на Семов му липсва опит.

"Комитетът отчита академичните постижения на г-н Семов и познанията му в областта на правото, но констатира, че професионалният опит на високо ниво на г-н Семов е формиран след 2004 г., което се преценява като недостатъчно", се казва в становището.

Комитетът е консултативен орган и неговите становища нямат обвързваща сила. Окончателно решение по предложените кандидатури се приемат от държавите членки в рамките на Съвета на ЕС.

В търсене на нов кандидат

Въпреки това след проведен разговор с министър-председателя, министърът на правосъдието е решил да предложи на Министерския съвет да отмени Постановление № 214 от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз и за съдия в Общия съд.

Тази стъпка се налага както с оглед необходимостта да се излъчи нова номинация в максимално кратки срокове, така и поради системния характер на много от недостатъците на досегашния подход, се казва още в съобщението от министерството на правосъдието.

Министърът на правосъдието се ангажира да предложи на премиера авторитетен кандидат за генерален адвокат в СЕС, който да бъде одобрен с решение на МС.  

Изискванията на Комисията

За периода 2010-2013 г. Комитетът по чл. 255 е дал отрицателни становища за 7 от общо 32 кандидатури за постъпване за първи път на длъжност като съдия или генерален адвокат (близо 22% от кандидатите).

Съгласно българското законодателство изискуемият стаж за заемане на най-висша съдебна длъжност - съдия във върховен съд - е 12 години.

Такова е и изискването за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в СЕС, и за съдия в Общия съд, където е записано, че кандидатът за съдия или генерален адвокат в Съда на ЕС трябва да има най-малко 12 години юридически стаж или да е юрист с призната компетентност.

В своята практика Комитетът по годността на кандидатурите поддържа становище, че стандартът за необходимия професионален опит за висока съдебна длъжност следва да бъде в порядъка на 20 години. 

Атанас Семов е доцент по право на Европейския съюз в Софийския университет, а в периода 2009-2010 г. е заместник-председател на Народното събрание и депутат от "Ред, законност и справедливост".  През 2011 г. се кандидатира за президент от партията на Яне Янев, като тогава стана известен с обещанието си, че ще "уволни Бойко Борисов" и ще свика незабавно избори за ново Народно събрание.