Изложбата на Даниела Емануилова и Теодора Лилян, носи красивото има "За нея".

Двете дами споделят, че изборът на темата не е случаен. Като артисти, възпитавани в умението да откриват и запечатват красотата с наличните средства на фотографията, жената се оказа предизвикателство.

Даниела и Теодора са решили фотографиите да са черно-бели. Размерът на кадрите е 75/50 см за по-силно внушение, като кадрите не са кропвани, а нарочно за запазени точно както са снимани.

Имаш прекрасната възможност да разгледаш изложбата до 11 януари в арт център "Алтера".

Центърът се намира на бул. "Драган Цанков" 36.