На новите купюри от 10 евро се появява и надписът на кирилица

От 23 септември Европейската централна банка (ЕЦБ) пуска в обращение нови банкноти с номинал 10 евро. Новата банкнота, която бе представена от ЕЦБ на 13 януари във Франкфурт, е решена в същата цветова гама като онази, пусната през 2002 г. На нея е изобразена Европа (в гръцката митология – дъщеря на финикийски цар и възлюбена на Зевс, на чието име е наречен континентът).

Изображението е изпълнено под формата на воден знак и холограма. Цифрите променят цвета си при накланяне на банкнотата от изумруденозелен на син. Банкнотите са по-лъскави и гладки, тъй като са покрити със специален лак. 

Банкнотите от старата серия остават законно платежно средство. Те ще излязат от обращение постепенно. През идните седмици в търговската мрежа влизат около 4,3 милиарда обновени 10-еврови банкноти.

Купюрите ще започнат да се издават от централните банки и ще могат да се получават като ресто в търговските мрежи на всички страни от Еврозоната. В началото на 2016 г. ще излезе и новата банкнота от 20 евро.

През 2002 г. еврото първоначално беше въведено в 12 страни, в момента общата валута ползват 18 държави, или общо 334 млн. души.