Министерството препоръчва на българите, които се отправят в чужбина за празниците, да са бдителни, особено на места с големи струпвания на хора

Във връзка с предстоящите Великденски празници и повишените нива на терористична заплаха в редица страни Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани, които възнамеряват да пътуват или се намират на територията на други държави, да проявяват постоянна бдителност, особено на места с големи струпвания на хора като: централни градски части, градски транспорт, гари, летища, концертни зали, туристически и търговски центрове и други.

С повишено внимание следва да се подхожда и при посещения на храмове и богослужения, както и на религиозни паметници.

МВнР препоръчва на пътуващите в чужбина български граждани:

- да се съобразяват максимално с въвежданите допълнителни мерки за сигурност в страната на дестинация, както и да следват стриктно препоръките на местните власти в тази насока;

- да носят винаги в себе си валиден документ за самоличност и зареден мобилен телефон;

- да бъдат с повишено внимание за подозрително движение на хора и изоставени предмети, и при нужда да информират местните власти;

- да поддържат връзка с близките си и при необходимост да се постараят да ги информират за своето местонахождение;

- предварително да се снабдят с координати на най-близкото задгранично представителство на България и/или на друга страна член на Европейския съюз;

- да следят внимателно всяка информация, свързана със сигурността, в местните средства за масово осведомяване;

- да се информират предварително от страницата на МВнР за общите препоръки за пътуване и особеностите на дестинацията, която смятат да посетят, както и за свързаните с нея рискове за сигурността и поведение при евентуални кризисни ситуации.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации се приемат денонощно в МВнР от дирекция „Ситуационен център" на: тел. +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, е-mail: crisis@mfa.bg, както и на дежурните телефони и електронна поща на българските дипломатически и консулски представителства.

При планирани пътувания зад граница се препоръчва на българските граждани да се възползват от възможността за регистрация при пътуване в чужбина в електронната система на МВнР.