Близо 200 пожара възникват в горещините само за едно денонощие. Фактори са не само жегата, но и проявената небрежност при паленето на огън, напомнят от МВР заедно с основните правила за пожарна безопасност

Покачване в броя на пожарите прогнозират от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). 

Тази седмица у нас бушуваха две големи огнени бедствия - в три сеновала на най-голямата кравеферма у нас, в пловдивското село Поповица, на площ около 10 декара, и във вилната зона на Бургас, в района на с. Изворище, където пламъците погълнаха 4000 дка нискостеблена растителност и 1000 дка горски насаждения, масивни постройки плюс десетки фургони и бараки.

Само за последното денонощие огнеборците са гасили близо 200 пожара в цялата страна. Високите температури и липсата на валежи могат допълнително да влошат ситуацията през следващите дни.

Огромен процент от пожарите възникват в сухи треви, храсти и стърнища. Сред причините за подобни произшествия, освен небрежното използване на открит огън и горещото време, е и пренебрегването на

основните правила за пожарна безопасност

Паленето на стърнищата е забранено. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места.

За да не се допуска самозапалване на прясното сено, е необходимо то да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

Не е допустимо изхвърлянето на кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда. Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за загасяването му. Подгответе тупалки от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Ако попаднете в горски пожар

При дим, мирис на изгоряло и пламъци в гората се налага бързо да се ориентирате къде е възникнал пожарът, за фронта и посоката, в която се придвижва огънят. Незабавно трябва да потърсите безопасен път за напускане на района - в посока, обратна на вятъра, или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин подайте сигнал на тел. 112 или в близката хижа/туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на близкото населеното място.

Ако запалването е в начална фаза, можете да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Важно е да предпазите дрехите си от подпалване, особено ако са от изкуствена материя. Задължително е и да защитите дихателните си пътища, например с мокри кърпи.

Източник: Пресцентър МВР