Към момента са задействани общо 99 процедури, свързани с МВР, Международната организация по миграция, Държавна агенция за бежанците и Български червен кръст

Едва 1,8 млн. евро или 1,37% от договореното през юни 2016 г. 160 млн. евро финансиране от Европейския съюз за борба с миграционния натиск върху българските граници са усвоени към момента. Това става ясно от писмения отговор на бившия вече служебен вътрешен министър Пламен Узунов до депутати от ГЕРБ. 

От парите - 130 млн. евро са разпределени за дейности, които са свързани с МВР, а още близо 31 млн. евро са за Международната организация по миграция, Държавна агенция за бежанците и Български червен кръст. 

До момента, в изпълнение на споразуменията за спешна помощ по Фонд "Вътрешна сигурност", са стартирани 53 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност от близо 98 млн. евро. 

Други 46 процедури са за възлагане на обществени поръчки на стойност от близо 18 млн. евро са в процес на подготовка. Към 25 април 2017 г. в резултат на проведени обществени поръчки са сключени 15 договора на обща стойност 22,5 млн. евро.

До момента, в изпълнение на споразуменията за спешна помощ по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" реално изразходвани са 2,8 млн. евро или 8,19%. Стартирани са 13 процедури на стойност 8,2 млн. евро, предстои стартирането на още 34 процедури на обща стойност 12,1 млн. евро, а след обществени поръчки има сключени договори на стойност 1,6 млн. евро. 

Дирекция "Международни проекти" в МВР ежеседмично изготвя справки за актуалния статут на обществените поръчки.

Дирекция "Международни проекти" в МВР ежеседмично изготвя справки за актуалния статут на обществените поръчки, а ежемесечно експерти по международните проекти имат срещи с представители на структурите на вътрешното министерство, които изпълняват проектите.