През миналата година българските семейства са станали по-спестовни и са прибягвали значително по-рядко към кредити

Разходите са се увеличили, докато доходите са замръзнали на нивото от 2013 г. Такава картина очертаха данните на националната статистика за доходите и разходите на домакинствата през 2014 г., цитирани от в. "Сега".

Домакинствата рязко са ограничили изтеглените заеми и кредити през миналата година

като нивото им се е върнало на това от началото на кризата. Това перо в семейния бюджет намалява за първи път в последните три години. В същото време оставените на влог средства се увеличават.

За миналата година на всеки в домакинството се падат средно по 4813 лв. Това е с лев по-малко от 2013 г. 

Разходите на човек са били 4509 лв., 

тоест са се увеличили с 43 лв. за година. Най-съществено изменение при доходите има в изтеглените заеми и кредити.

През 2014 г. това перо се е свило над два пъти спрямо предходната година - на 58 лв. средно на човек при 123 лв. година по-рано. Друг такъв рязък спад на изтеглените заеми имаше в кризата - за 2009 г. От 2012 г. обаче заемите започнаха да се покачват като източник на доход в семейните бюджети.

Източник: "Сега"; НСИ