Средно за месец равнището на безработицата пък е било 11,3%

Излязоха данните от годишния отчет за 2013 г. на Националния осигурителен институт (НОИ). Безработицата средно за месец е била 11,3%, а средната месечна заплата - 808 лв.

Според доклада на НОИ средната заплата се е увеличила с 5,5% спрямо 2012 г., или с 42 лв. Средното възнаграждение за обществения сектор е било 839,75 лв., а за частния - 797,75 лв., което потвърждава тенденцията средната работна заплата в обществения сектор да бъде по-висока, отколкото в частния сектор.

От НОИ напомнят, че минималната работна заплата беше повишена на 310 лв. от 1 януари 2013 г., което е увеличение с 6,9% спрямо предишния размер от 290 лв.

Виж още: 380 лв. минимална работна заплата от 2015 г.

Друга тенденция е, че пенсиите и през 2013 г. са вторият по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те формират 25,5% от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е бил 26,7%. Общо парите, пряко идващи от държавата за домакинствата - пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетенията при безработица, - формират 28,5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г. Това е относителен спад, като се има предвид, че през 2012 г. този дял е бил 30,1%.

През 2013 г. има ръст на похарчените от българските домакинства пари. Те са похарчили 4466 лв. средно на лице, което е с 10,1% повече, отколкото през 2012 г.

Виж още: На 45-о място сме по мизерия в света

За 2013 г. са похарчени 1480 лв. средно на човек от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява съвсем малко спрямо 2012 г. - с 0,2%.

Всеки месец от 2013 г. у нас е имало по средно по 371 380 безработни. Уволненията са били предимно единични съкращения, най-вече в малки и средни предприятия.