Идеята е включена в стратегията на финансовото министерство за повишаване събираемостта на приходите

Борбата на правителството със сенчестата икономика ще изглежда вече далеч по-любопитно. Финансовото министерство предлага да се проведе лотария с предметни награди срещу касови бележки през 2016 г.

Идеята е заложена в предложената от МФ Единна национална стратегия за повишаване събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г.

В планът за действие на документа са посочени стратегическите цели и са предвидени конкретни мерки и дейности, срокове и отговорни институции за тяхното изпълнение. Сред тях е организиране и провеждане на лотарийна игра с предмети срещу фискални касови бележки.

Виж още: Облагат и лотарията с данъц

От ведомството посочват, че идеята е да се стимулират доброволното изпълнение чрез засилване на гражданския контрол. Тоест хората да изискват касовия си бон след всяка направена покупка, което ще изкара оборотите на търговците на светло.

Предстои стратегията да бъде разгледана от Министерски съвет.