От 2016 г. всички фирми, желаещи да участват в процедури по възлагане на работа в горските територии, трябва да имат сертификат

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предприема нова стъпка по овладяването на незаконната сеч.

Сертификат за работа в горски територии

Предвиждат се промени в нормативната уредба в горския сектор, които да изискват всички оператори, желаещи да участват в процедури по възлагане на работа в горските територии, да притежават нужния за това сертификат. Изискването ще бъде въведено от 2016 г. Това е обявил заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов в съобщение до медиите.

По думите му това е инструмент, който ще доведе до "изсветляване" на сектора и до осъществяване на външен, независим контрол, а оттам - и до по-добро стопанисване на горите.

Според Костов фирмите, които ще осъществяват дейност в горите, ще изпълняват общоприети горски стандарти и по този начин ще може да се осъществи и проследяване на продукцията.

Сертифицирани до момента

В момента са сертифицирани 36 горски стопанства или близо 700 хил. ха, което е 25% от горските територии у нас. В следващите шест месеца ще приключи процедурата по сертификация на още 30 стопанства, с което процентът на сертифицираните горски територии ще достигне 35.

Според Ценко Ценов - директор "Гори и лесовъдски дейности" към Изпълнителната агенция по горите, се предвижда създаване на Областни планове за стопанисване на горите. Преди тяхното утвърждаване те ще бъдат подложени на дискусии с всички заинтересовани страни. След приемането им, те ще стават задължителни и всеки План на територията на съответната област ще трябва да се съобразява с него, е посочил Ценов.

Източник: Министерство на земеделието и храните