През второто тримесечие на тази година 886,1 хил. българи са реализирали туристически пътувания

Преобладаващата част от тях – 74,7%, са пътували само в страната, 19,8% - само в чужбина, а 5,5% са пътували както в страната, така и в чужбина. 

В сравнение със същото тримесечие на 2013 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 1,2%, като броят на пътувалите в страната намалява с 13,6%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 34,7%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), цитиран от "Мениджър Нюз".

През второто тримесечие на 2014 г. най-много туристически пътувания са реализирани от лицата на възраст 25 - 44 години – 45,4%. Българите на възраст 65 и повече навършени години са пътували предимно в страната – 83,6%, докато лицата на възраст 45 - 64 години са пътували най-вече в чужбина - 23%.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина, са били с цел "почивка и екскурзия", посочени съответно от 41,4 и 68% от тях.

Виж още: Стартира "Националната туристическа платформа"

През второто тримесечие като самостоятелни са били регистрирани 1,02 млн., или 87,3% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92%, а на тези в чужбина – 58,7%.

Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор в чужбина, е 39,6%, а в страната – 5,8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 36%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 41,8%.

През второто тримесечие на 2014 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 216,67 лв. в страната и 386,81 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 253,22 лв. в страната и 1 069,45 лв. в чужбина.