Проблемите на селскостопанските производители и възможните решения бяха тема на предизборна среща между Никола Вапцаров и сдружение "Югозапад 2013"

Кандидатът за независим депутат от Благоевградския регион Никола Николов Вапцаров се срещна на 6 септември в с. Рибник, община Сандански, с Георги Кафтанов, председател на Сдружение на производителите на плодове и зеленчуци "Югозапад 2013", и зам.-председателя на сдружението Костадин Стаменов.

Сдружението с нестопанска цел е основано през 2013 г., но идеята за него е възникнала още в края на 2009 г. В него членуват около 60 производители.

Георги Кафтанов отбеляза, че малкият земеделски производител се страхува от идеята за сдружения и кооперативи въпреки явните им приимущества при създаване на икономия в мащаб и защитата на правата им пред големите търговски вериги и прекупвачите.

Обсъдиха се възможностите за насърчаване на хората, вече членуващи в сдружението, да засилят сътрудничеството си, за да могат да създадат по-конкурентни условия за производство, да уеднаквят качеството на произвежданите реколти и да имат по-добри възможности за реализация на продукцията си в пазари, изискващи по-големи обеми. 

Виж още: Специално интервю с Никола Вапцаров-внук

Насърчаването на кооперативите е една от основните точки в предизборната платформа на г-н Вапцаров, който е на мнение, че малкият производител има възможност да се конкурира с големите производители и да създаде за себе си и семейството си стабилен поминък, но това зависи главно от желанието му да се развива заедно с останалите малки производители в условията на земеделска кооперация.

Успешните примери за това са налице в цяла Европа и насаденият страх от коопериране е напълно неоснователен и противоречи на икономическата логика на днешните пазари, смята още Никола Вапцаров.

Проблемите за подобни организации остават отложеното плащане от страна на големите вериги, нелоялната конкуренция от субсидирани фермери от Гърция, както и нищожната или несъществуваща субсидия за много култури в България.

Според кандидата за независим депутат трябва да се вземат адекватни мерки за защита на малките производители и това може да стане само ако законодателят и администрацията се вслушат в предложенията на браншовите сдружения, което на практика не се случва през последните 25 години.

Другите проблеми, засягащи земеделските производители от Югозапада, се отнасят до понякога абсурдните изисквания, поставени от българската администрация, във връзка с кандидатстването за европейски средства за малките производители.

Фрапиращ пример за това е изискването за представяне на Акт 16 за полиетиленова оранжерия, която е временна постройка. Съгласно Закона за устройство на територията за такива постройки не се изисква акт 16, поради което архитектите на общините не могат да издадат такъв документ.

В един момент влизаш в порочен кръг, в който една институция ти изисква документ, който друга институция отказва да ти издаде, защото законът не предвижда издаването му, коментира още г-н Вапцаров.

Ако не се вземат спешни мерки за намаляване на административната тежест за малките производители и осигуряването на подходяща нормативна и финансова рамка, която да ги стимулира, този вид бизнес заедно с работните места, които създава, е обречен. Трябва да се има предвид, че в този тип земеделско производство, характерно за Югозапада, поради разпокъсаността на земята са заети предимно семейства, които изкарват цялата си прехрана от тази дейност, отбеляза Никола Вапцаров.