Растения мутанти с имплантирани миши гени ще се грижат за чистотата на почвата.

Те ще могат да преработват токсичните вещества след сондажи и минни дейности. Над проекта работят учени от Кемеровския институт по екология на човека и Лабораторията по биоинженерство към Алтайския държавен университет, пише "Новинар".

Модифицираните растения ще създават един вид антитела към бензопирена – силно отровно химическо съединение с канцерогенен ефект. Идеята е инженерно променените видове да се засаждат в близост до районите с производство, за да се избегне по естествен начин замърсяването на околната среда с опасни отпадъци.

Досега за целта се използват хвостохранилища. Като най-подходящи приемници за животинските гени се посочват видът Tephroseris integrifolia и редица водни растения. Те трябва да се засаждат в отровената вече почва.

Източник: Novini.bg